Zawiadomienie 6224 24 10 - przebudowa rowu na działce nr ew. 269 w Ksawerowie przy ul. Traktorowej 2.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawp wpdne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Teresy Głowackiej na:
1. wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ew. 269 w Ksawerowie przy ul. Traktorowej 2 obejmującego przebudowę rowu poprzez wykonanie rurociągu o śr. 800 mm, długości L=73 m z dwoma studzienkami kontrolnymi o śr. 1000 mm zlokalizowanymi przy wlocie i wylocie projektowanego rurociągu wraz z podłączeniem istniejącego wylotu drenarskiego do studzienki nr1,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód z szczelnego stawu zlokalizowanego na działce nr ew. 269 w Ksawerowie przy ul. Traktorowej 2 do rowu za pośrednictwem studzienki nr 1.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2001r. z późn. zmian.) w dniu 12.10.2010r. o godz. 12 zostaną przeprowadzone oględziny na ww. działce w celu odniesienia sie do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 24 10 - przebudowa rowu na działce nr ew. 269 w Ksawerowie przy ul. Traktorowej 2.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2010 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.09.2010 14:17 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)