Zawiadomienie 6224 25 10 - przebudowa rowów przydrożnych w ulicy Handlowej w Ksawerowie.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z póxniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących:
1. przebudowę rowów przydrożnych w ulicy Handlowej w Ksawerowie poprzez:
- zamontowanie po stronie wschodniej studzienki wpustu deszczowego bez syfonu w odległości 9,79 m od osi ulicy Nowotki w Ksawerowie,
- zamontowanie po stronie zachodniej studzienki prefabrykowanej z osadnikiem z kratką wpustową w odległości 9,67 m od osi ulicy Nowotki w Ksawerowie,
2. likwidację rowów przydrożnych w ulicy Handlowej w Ksawerowie po stronie wschodniej na długości 9,79 m od osi ulicy Nowotki oraz po stronie zachodniej na długości 9,67 m od ulicy Nowotki.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia ptrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 16.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póxn. zmian.) w dniu 07.10.2010r. o godz. 12 zostaną przeprowadzone oględziny na ww. drodze w celu odniesienia sie do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 25 10 - przebudowa rowów przydrożnych w ulicy Handlowej w Ksawerowie.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2010 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.10.2010 09:29 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)