Zawiadomienie 6223 19 10 - pobór wód podziemnych ze studni nr 2, 3 i I oraz legalizacje urządzeń wodnych tj. studni nr 3 i I na terenie Farbiarni Andrzej Bartosiak w Konstantynowie Łódzkim

­

Działając w oparciu o art. 127 ust. 6 Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni nr 2, 3, i I oraz legalizację urządzenia wodnego tj. studni nr 3 i I na terenie Farbiarni Andrzeja Bartosiaka zlokalizowanej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Browarnej 27.
Do Starostwa wpłynął w dniu 30.09.2010r. (uzupełniony w dniu 14.09.2010r.) w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego i uchylenia dotychczasowego pozwolenia dla ujęcia ww. farbiarni z uwagi na zmianę ilości i pobieranej wody.
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach w tut. Wydziale mozna zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 22.10.2010r.
Jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego paragraf 1 (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.) w dniu 20 października 2010r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie ww. ujęcia w celu odniesienia sie do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 19 10 - pobór wód podziemnych ze studni nr 2, 3 i I oraz legalizacje urządzeń wodnych tj. studni nr 3 i I na terenie Farbiarni Andrzej Bartosiak w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2010 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.10.2010 13:07 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)