Zawiadomienie 6224 27 10 - wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód na terenie ul. Złotej w Piatkowisku gm. Pabianice.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z póxn. zmian.)Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pabianice na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujących:
1. przebudowę rowu przydrożnego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4911E i Złotej w Piatkowisku poprzez zamontowanie przepustu o śr. 400 mm o długości L=34 m wraz ze studnią kanalizacyjną o śr 1200 mm z zamontowanym wylotem WI,
2. przebudowę rowu przydrożnego na skrzyżowaniu drogi gminnej (dz. nr ew. 609/198) i Złotej w Piatkowisku poprzez zamontowanie przepustu o śr 400 mm o długości L=28 m wraz ze studnią kanalizacyjną o śr. 1000 mm z zamontowanym wylotem WII,
3. przebudowę rowu przydrożnego w hm 1+00 wzdłuż ulicy łączącej ulicę Złotą z ulicą Stadionową w Piątkowisku poprzez zamontowanie wylotu WIII o śr. 300 mm,
4. likwidację lewostronnego rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Złotej w Piatkowisku na odcinku 120 m od hm  rowu 2+40 do 1+20,
5. likwidację prawostronnego rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Złotej w Piątkowisku od hm drogi 6+85 do 8+24 na długości ok. 139 m,
6. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Złotej w Piątkowisku do ziemi w następujący sposób:
- do rowu przydroznego w drodze powiatowej nr 4911E - działka nr ew. 240 skrzyzowanie z ulicą Złotą,
- do rowu przydroznego drogi gminnej (dz. nr ew. 609/198 - skrzyżowanie z ulicą Złotą)
- do rowu przydrożnego wzdłuż ulicy łączącej ul. Złotą i Stadionową w Piatkowisku.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w tyerminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale .
Jednocześnie informujemy że na podstawie art. 79 paragraf 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian) w dniu 3.11.2010r. o godz. 12 zostaną przeprowadzone oględziny na ww. drodzew celu odniesienia się do wniosku. 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 27 10 - wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód na terenie ul. Złotej w Piatkowisku gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2010 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.10.2010 13:28 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)