Zawiadomienie 6223 20 10 - pobór wód podziemnych z trzech studni w m. Górka Pabianicka gm. Pabianice

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Pabianice z siedziba w Pabnianicach ul. Torowa 21 postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z trzech studni głębinowych zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Górka Pabianicka (dz. nr 119), ujmujących czwartorzędowe pietro wodonośne (st. nr 1 i 2) i górno-kredowy poziom wodonośny (st. nr 3).
W tut. Wydziale można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 26.11.2010r.
Jednocześnie informujemy że na podstawie art. 79 Kpa paragraf 1 (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.) w dniu 24 listopada 2010r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie ww. ujęcia w celu odniesienia sie do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 20 10 - pobór wód podziemnych z trzech studni w m. Górka Pabianicka gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Irena Grenda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2010 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.11.2010 12:07 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)