Zawiadomienie 6224 32 10 - wykonanie robót w wodzie obejmujących podczyszczenie i pogłębienie koryta rzeki Łódki w Konstantynowie Łodzkim na odcinku od km 1+370 do 4+666

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu popstępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódzki na wykonanie robót w wodzie obejmujących podczyszczenie i pogłębiebnie koryta rzeki Łódki wraz z wykonaniem korekcji progowej na odcinku od km 1+370 do 4+666 w Konstantynowie Łodzkim w szczególności:
1. uzyskaniu parametrów; szerokość dna b=2,10 m, nachyelenie skarp 1:1,5
2. podczyszczeniu istniejącego dna warstwą śr. grubości 0,2 m na długości 1253 mb,
3. pogłębieniu koryta rzeki na długości 2043 mb
4. rozbiórka umocnień z bruku koryta dwudzielnego na długoąści 203 mb
5. wykonanie korekcji progowej w postaci 9 szt. stopni typu St-3/1; b=1,80 m; p=0,4 m i p=0,6 m oraz 2 szt. bystrotoku b=1,80 m
6. umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi typu Krata pasem szerokości 1,20
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 32 10 - wykonanie robót w wodzie obejmujących podczyszczenie i pogłębienie koryta rzeki Łódki w Konstantynowie Łodzkim na odcinku od km 1+370 do 4+666
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2010 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.12.2010 11:02 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)