Zawiadomienie 6224 34 10 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie ulicy Nadrzecznej w Konstantynowie Łódzkim

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Adama Szcześniaka na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w pasie ulicy Nadrzecznej w Konstantynowie Łódzkim poprzez zamontowanie przepustu rurowego śr. 400 mm i długości L=9,0 m, umożliwiającego wjazd na działkę nr ew. 4 obr. K-21 w Konstantynowie Łódzkim.
Osoby zainteresowane w sprawie moga zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 28.12.2010r. o godz. 12, zostaną przeprowadzone oględziny na ww. działce w celu odniesienia sie do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 34 10 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie ulicy Nadrzecznej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2010 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2010 09:49 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)