Zawiadomienie 6224 35 10 przebudowa rowu przedroznego w ulicy Nowej w Chechle Pierwszym gm. Dobroń

­

Zgodnie z art. 127 ust, 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. u. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Strarostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Piotra Soboń i Renaty Soboń na wykonanie przebudowy rowu przydroznego w pasie ulicy Nowej w Chechle Pierwszym gm. Dobroń poprzez zamontowanie przepustu rurowego o śr. 600 mm i długości L=7,0 m umożliwiającego wjazd na działkę nr ew. 22/5 w Chechle Pierwszym gm. Dobroń.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 29.12.2010r. o godz. 12 zostana przeprowadzone oględziny na ww. działce w celu odniesienia sie do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 35 10 przebudowa rowu przedroznego w ulicy Nowej w Chechle Pierwszym gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2010 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2010 13:53 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)