Zawiadomienie 6224 36 10 - wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr ew. 541 w Konstantynowie Łódzkim

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Danuty i Janusza Wróbel na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr ew. 541 w Konstantynowie Łódzkim ul. Srebrzyńska 52 poprzez zamontowanie rurociągu o śr. 800 mm i długości L=20 m.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 10.01.2011r. o godz. 12 zostana przeprowadzone oględziny na ww. działce w celu odniesienia sie do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 36 10 - wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr ew. 541 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2010 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2010 14:03 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)