Zawiadomienie 6223 21 10 - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Pabianki projektowanymi wylotami w km 0+948 i w km 0+848

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Pabianice na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Pabianki projektowanymi wylotami W1 w km 0+948 i W2 w km 0+848 ze zlewni obejmującej ulice Żabią, Żurawią i Wierzbową w Pabiniacach oraz likwidację rowu odwadniającego w ul. Wierzbowej w Pabianicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 18.01.2011r. o godz. 12 zostana przeprowadzone oględziny w celu odniesienia sie do wniosku. spotkanie rozpocznie sie w Pabianicach ul. Wierzbowej 9.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 21 10 - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Pabianki projektowanymi wylotami w km 0+948 i w km 0+848
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2011 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.01.2011 13:04 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)