Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 27 lutego 2012 roku wykonawcy zamówienia na regularny wywóz odpadów komunalnych.

­

      Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie ogłasza konkurs ofert w celu wyboru w dniu  27 lutego 2012 roku wykonawcy zamówienia na regularny wywóz odpadów komunalnych.
Zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.

Numer sprawy: ZP/3/2012/Pr.Wew

Określenie przedmiotu zmówienia:

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na regularny wywóz odpadów komunalnych- zmieszanych, a także odpadów segregowanych w pojemnikach dostarczonych przez Państwa oraz wywóz odpadów wielogabarytowych według potrzeb, a także wynajem 1 pojemnika na odpady o pojemności 5 m3 i pojemników na odpady segregowane. Odbiór odpadów zmieszanych musi odbywać się co 2 tygodnie, natomiast odbiór odpadów segregowanych, jak i wielogabarytowych – po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Termin składania ofert: 27.02.2012 do godziny 11.30

Miejsce składania ofert: Oferta może być złożona w dniu roboczym w sekretariacie Zamawiającego (pokój 011) w godz. 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 27.02.2011 o godzinie 12.00 w siedzibie DPS

Oferty prosimy składać listownie do 27-02-2012 do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, 95-050 Pabianice, Bechcice 3. do godz. 11.30. Dopuszczalne jest przesłanie oferty najpierw faksem na numer (42) 2111-210 wew.60 a potem listownie na adres przedstawiony wyżej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

względy merytoryczne- P. Jan Kmieciński tel. 42 2111-210 wew. 53;

względy formalne – Katarzyna Michalska-Dróżka – 609-659-215.

 

 

 

Dyrektor DPS

Hubert Kowalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 27 lutego 2012 roku wykonawcy zamówienia na regularny wywóz odpadów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2012 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.02.2012 14:52 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Swat)