OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

­

Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210        faks (+48) 422-111-210 w 60        NIP 727-104-51-59      REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS „Pod Dębami“ z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 23-02-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr Sprawy ZP/2/2012/Pr. Wew

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 6 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano oferty firmy:

ZAKRES I  -

I.                                                                                                                                PPHU ADAMIS s.c. Magdalena Bajer, Sebastian Bajer, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 94/108

- wartość wybranej oferty brutto : 9573,20

- oferta spełnia wszystkie wymogi analogiczne do art 22.1 i art. 24.1 Ustawy PZP  i wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

ZAKRES II  -

PPHU MAG-MAR, 99-210 Uniejów, Zieleń 24

- wartość wybranej oferty brutto : 6168,00

- oferta spełnia wszystkie wymogi analogiczne do art 22.1 i art. 24.1 Ustawy PZP  i wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

ZAKRES III  -

II.                                                                                                                             PPHU ADAMIS s.c. Magdalena Bajer, Sebastian Bajer, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 94/108

- wartość wybranej oferty brutto : 2380,10

- oferta spełnia wszystkie wymogi analogiczne do art 22.1 i art. 24.1 Ustawy PZP  i wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

W przedmiotowym zakresie III ofertę złożyły również firmy:

-          SUTURA MED Sp. z o.o., 70-440 Szczecin, ul. KS. Bogusława X 44/3 – oferta uzyskała 90,12 pkt.

-          DAUNPOL Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5, Oddział w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11- oferta uzyskała 76,09 pkt.

ZAKRES IV  -

SUTURA MED Sp. z o.o., 70-440 Szczecin, ul. KS. Bogusława X 44/3

- wartość wybranej oferty brutto : 5743,20

- oferta spełnia wszystkie wymogi analogiczne do art 22.1 i art. 24.1 Ustawy PZP  i wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

W przedmiotowym zakresie IV ofertę złożyły również firmy:

-          Agripol Jędrzejczyk – Szperling, 91-043 Łódź, Powstańców Wlkp. 2/85 – oferta uzyskała 98,78 pkt

-          DAUNPOL Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5, Oddział w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11- oferta uzyskała 80,36 pkt.

ZAKRES V  -

Agripol Jędrzejczyk – Szperling, 91-043 Łódź, Powstańców Wlkp. 2/85

- wartość wybranej oferty brutto : 11517,25

- oferta spełnia wszystkie wymogi analogiczne do art 22.1 i art. 24.1 Ustawy PZP  i wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

W przedmiotowym zakresie V ofertę złożyły również firmy:

-          SUTURA MED Sp. z o.o., 70-440 Szczecin, ul. KS. Bogusława X 44/3 – oferta uzyskała 98,44 pkt.

-          DAUNPOL Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5, Oddział w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11- oferta w przedmiotowym zakresie została odrzucona, ponieważ nie odpowiadała wymaganiom specyfikacji Zamawiającego.

ZAKRES VI  -

-          Agripol Jędrzejczyk – Szperling, 91-043 Łódź, Powstańców Wlkp. 2/85

- wartość wybranej oferty brutto : 5228,04

- oferta spełnia wszystkie wymogi analogiczne do art 22.1 i art. 24.1 Ustawy PZP  i wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

W przedmiotowym zakresie VI ofertę złożyły również firmy:

-          SUTURA MED Sp. z o.o., 70-440 Szczecin, ul. KS. Bogusława X 44/3 – oferta uzyskała 94,58 pkt.

-          DAUNPOL Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5, Oddział w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11- oferta uzyskała 72,57 pkt.

ZAKRES VII  -

Bialmed Sp.z o.o. 12-230 Biała Piska, M. Konopnickiej 11 a

- wartość wybranej oferty brutto : 3003,99

- oferta spełnia wszystkie wymogi analogiczne do art 22.1 i art. 24.1 Ustawy PZP  i wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

W przedmiotowym zakresie VII ofertę złożyły również firmy:

-          DAUNPOL Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5, Oddział w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11- oferta uzyskała 99,83 pkt.

-          SUTURA MED Sp. z o.o., 70-440 Szczecin, ul. KS. Bogusława X 44/3 – oferta uzyskała 92,30 pkt.

ZAKRES VIII  -

SUTURA MED Sp. z o.o., 70-440 Szczecin, ul. KS. Bogusława X 44/3

- wartość wybranej oferty brutto : 16771,65

- oferta spełnia wszystkie wymogi analogiczne do art 22.1 i art. 24.1 Ustawy PZP  i wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

W przedmiotowym zakresie VII ofertę złożyła również firma:

-          DAUNPOL Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5, Oddział w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11- oferta uzyskała 98,97 pkt.

II. Komisja Konkursowa postanowiła nie dopuścić do postępowania konkursowego ofertę firmy Henry Kruse Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3 ze względu na niedostarczenie jej do wyznaczonego w ogłoszeniu miejsca tj do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami”. Oferta trafiła do Komisji Konkursowej już po zakończeniu procedury otwarcia ofert.

III. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono W ZAKRESIE V ofertę Wykonawcy – DAUNPOL Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5, Oddział w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11- oferta w przedmiotowym zakresie została odrzucona, ponieważ nie odpowiadała wymaganiom specyfikacji Zamawiającego.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

 

Konstantynów Łódzki, 06-03-2012

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2012 19:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.03.2012 19:11 Edycja dokumentu (Krzysztof Swat)
06.03.2012 19:01 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Swat)