OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

­

      Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 27-02-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr Sprawy ZP/3/2012/ Pr. Wew

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 7 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                „Remondis” Sp.z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16, Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6

- wartość wybranej oferty brutto :

a) Odpady mieszane – 32,40zł/m3

b) Odpady wielogabarytowe -32,40 zł/m3

c) Odpady segregowane – 0,02 zł – eksploatacja i opróżnienie

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-        MPO Łódź Sp. z o.o., 91-842 Łódź, Tokarzewskiego 2 – oferta uzyskała łącznie 53,59 pkt

-        Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, 42-224 Częstochowa, Kosmowskiej 6 m.94– oferta uzyskała 42,01 pkt

II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki 06-03-2012

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2012 19:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.03.2012 19:11 Edycja dokumentu (Krzysztof Swat)
06.03.2012 19:05 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Swat)