Zawiadomienie 6341 32 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 278/3 w Rydzynach

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wojciecha Gąsiorek na:
1. wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 278/3 w Rydzynach gm. Pabianice tj.:
- stawu ziemnego wraz z mnichem typu Mn-1-1 o śr 40 cm i przepustem typu P-1/60,
- przebudowę rowu melioracyjnego R-2/3 poprzez likwidację wylotu drenarskiego W-1 o śr. 7,5 cm w hm 4+30 oraz wykonanie wylotu o śr. 40 cm w hm 4+25,
- wykonania wylotów drenarskich w stawie :
   - typ W-1 dla zbieracza "a" o śr. 7,5 cm rzedna wlotu 186,40 m npm
   - typ W-1 dla sączka nr 9 o śr. 5,0 cm rzędna wlotu 186,50 m npm
   - typ W-1 dla sączka nr 10 o śr. 5,0 cm rzędna wlotu 186,20 m npm
- likwidację sączka nr 11 o długości L=73 mb oraz skrócenie zbieracza "a" o długości L=73 mb, i sączków nr 9 o długości L=60 mb, i nr 10 o długości L=78 mb.
2. szczególnie korzystanie z wód poprzez zrzut wody ze stawu do rowu melioracyjnego R-2/3 w hm 4+25 raz na 5-10 lat.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawu z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 31.08.2012r. o godz. 10 zostana przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 278/3 w Rydzynach w celu odniesienia siie do wniosku

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 32 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 278/3 w Rydzynach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Irena Grenda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2012 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.09.2012 11:26 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)