Zawiadomienie 6341 36 - wykonanie urządzen wodnych i szczególne korzystanie z wód w Pabianicach ul. Graniczna 50

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Marii i Wojciecha Oleśko na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w Pabianicach ul. Graniczna 50 tj:
- rozbudowę zbiornika retencyjnego
- budowę oczka wodnego o wymiarach 10,0x10,0 m głebokości 0,76 m wraz z doprowadzalnikiem i odprowadzalnikiem do rzeki w km 12+270,
- likwidację oczka wodnego o wymiarach 15x6 m oraz rowu,
- demontaż zniszczonej zastawkiw km 12+375
2.szczególne korzystanie z wód poprzez:
- pietrzenie wód rzeki Dobrzynki w km 12+198 i w km 12+280 oraz w zbiornikuna jazie o świetle 1,5 m i p=60 cm i mnichu o śr. 80 cm, L=14m,
- pobór wód z rzeki Dobrzynki na potrzeby zbiornika wodnego,
- zrzut wód ze zbiornika wodnego do rzeki Dobrzynki w km 12+270
- odprowadzenie wód ze zbiornika do stawu nr 1 (kompleks II) na działkę nr ew. 234/1 obr. P-26 w Pabianicach (w ramach zasilania zbiorników w układzie paciorkowym),
3. Zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą w związku z pietrzeniem i poborem wód rzeki Dobrzynki na potrzeby zbiornika retencyjnego w Pabianicach przy ul. Granicznej 50.
Osoby zainteresowane w sprawie moga zapoznać się z przedłożoną dokumentacja oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z art. 89 par. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA wzywa sie strony postępowania do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej w dniu 2.10.2012r. o godz. 14.00 w tut. Wydziale

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 36 - wykonanie urządzen wodnych i szczególne korzystanie z wód w Pabianicach ul. Graniczna 50
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2012 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.09.2012 14:56 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)