Zawiadomienie 6341 40 - odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego do rzeki Dobrzynki w km 4+180

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3 na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego zlokalizowanego na kolektorze sanitarnym o śr. 900/1600 Pabianice GOŚ-ŁAM kanałem burzowym o śr. 800 do rzeki Dobrzynki w km 4+180.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznac się z przedłozoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału .
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zmian.) w dniu 16.10.2012r. zostaną przeprowadzone oględziny w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie rozpocznie się w Starostwie Powiatowym w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o godz. 10.00

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 40 - odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego do rzeki Dobrzynki w km 4+180
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2012 08:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.10.2012 08:41 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)