Historia jednostki

­

Państwowy Dom Dziecka w Porszewicach powstał w 1947 roku z inicjatywy władz oświatowych w Łasku i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi. Zorganizowany został w sześciu budynkach - trzech drewnianych i trzech murowanych, które do 1945 roku stanowiły własność łódzkich fabrykantów pochodzenia niemieckiego. W 1947 roku w jednym budynku murowanym, który był w najlepszym stanie technicznym – obecna "Zgoda" zamieszkiwało trzydzieścioro dzieci. Były to sieroty pozbawione opieki rodzicielskiej w czasie okupacji hitlerowskiej. Pierwszym kierownikiem domu dziecka był Władysław Knocha. To on zorganizował i przystosował dom do zamieszkania przez dzieci. Do pomocy miał trzech wychowawców i trzech pracowników obsługi. Ze względu na wzrost liczby dzieci zaszła konieczność zagospodarowania następnych budynków na pomieszczenia dla wychowanków. Najpierw zajęto budynek murowany, obecne "Orlęta". W drewnianym zwanym "Jaskółką" urządzono szpitalik, w "Jutrzence" zamieszkał kierownik placówki i wychowawcy. W 1950 roku w domu przebywało tu już 110 dzieci.
     Ponieważ poszczególne budynki były od siebie oddalone od ok. 300 do 800 m i rozmieszczone w lesie, zaszła konieczność nadania im nazw, aby ułatwić orientację gdzie, kto mieszka i co się w danym budynku mieści. Rozpisany został wśród wychowanków konkurs z nagrodami i w ten sposób poszczególne "wille" otrzymały nazwy aktualne do dziś tj. "Zgoda", "Orlęta", "Lipy", "Jaskółka" i "Jutrzenka". Do 1960 roku jedynym środkiem lokomocji, którym dowożono żywność, dzieci do lekarza, wszystkie artykuły potrzebne do funkcjonowania placówki był zaprzęg konny. W 1972 roku Rada Gminy Pabianice oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi postanowiły rozpocząć budowę nowych obiektów mieszkalnych. Na skutek wielu trudności budowa trwała aż do 1979 roku, w którym to roku zostały zasiedlone dwa pawilony. Warunki dzieci zmieniły się diametralnie – pokoiki były czteroosobowe, w każdej grupie znajdowała się szatnia, łazienka i wszystko, co potrzebne było dziecku do normalnego życia. Warunki wychowanków zbliżone były do warunków dzieci mieszkających w normalnych przeciętnych rodzinach. W 1980 roku zasiedlony został trzeci pawilon, a w 1982 roku oddano do użytku nową stołówkę, kuchnię wraz zapleczem i magazyny.
    We wrześniu 2001 roku Rada Powiatu Pabianickiego przekazała Domowi Dziecka w Porszewicach w użytkowanie budynek w Pabianicach przy ulicy Sejmowej 2, po dawnej bursie szkolnej. W budynku tym utworzono 2 grupy wychowawcze, w których mieszka 38 wychowanków. W latach 2003-2004 został przeprowadzony kapitalny remont budynków znajdujących się w Porszewicach. Polegał na wymianie wszystkich okien, dociepleniu budynków, położeniu nowych kolorowych tynków oraz wymianie starej zużytej kotłowni koksowej, na nową ekologiczną kotłownię gazową. Ze względu na nasze malownicze położenie (teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich) w połowie 2003 roku, została wybudowana i oddana do użytku oczyszczalnia ścieków. Od 2004 roku wodę podgrzewa nam słońce, poprzez zainstalowane na dachu jadalni kolektory słoneczne. Inwestycje w latach 2003–2004 udało nam się wykonać dzięki pomocy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pabianicach, WFOŚiGW w Łodzi i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w 2004 roku, kupiliśmy samochód osobowy marki Opel Vivaro, co znacznie ułatwiło transport naszych wychowanków do szkół i różnych instytucji. W 2010 r. auto przekazano placówce w Pabianicach. Do Porszewic Starostwo Powiatowe kupiło nowy samochód. Od stycznia 2013 r. na skutek zmiany przepisów ustawy przeprowadzone zostały zmiany organizacyjne jednostki: utworzono Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Porszewicach. Placówkę podzielono na pięć części: powstały Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1, 2, 3, 4 (w Porszewicach) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach (przy ul. Sejmowej). Obecnie w Porszewicach przebywa 50 wychowanków. W Pabianicach zaś jest ich 30.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Historia jednostki
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Sejmowa 2
Informację opublikował:Marcin Wolski
Informację wytworzył:Marcin Wolski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2013 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.03.2013 09:12 Edycja dokumentu (Marcin Wolski)
12.03.2013 09:11 Edycja dokumentu (Marcin Wolski)
08.03.2013 13:59 Utworzenie dokumentu. (Marcin Wolski)