Zawiadomienie 6341 22 - wykonanie stawu na działce nr ew. 115/14 w Pawlikowicach gm. Pabianice

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ust. z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Marioli i Jerzego Wiszowatych na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego o powierzchni 3459 m2 na działce nr ew. 115/14 w Pawlikowicach gm. Pabianice.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznac się z przedłozoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 10.09.2013r. zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 115/14 w Pawlikowicach w celu odniesienia sie do wniosku. spotkanie odbedzie sie w Pawlikowicach 2 o godz. 10.00.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 22 - wykonanie stawu na działce nr ew. 115/14 w Pawlikowicach gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Irena Grenda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2013 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.09.2013 10:53 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)