Zawiadomienie 6341 23 - wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr ew. 229/13 w Charbicach Górnych

­

Zgodnie z art 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Współnoty Mieszkaniowej Charbice Górne  gm. Lutomiersk na:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowy rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 229/13 w Charbicach Górnych gm. Lutomiersk poprzez zamontowanie wylotu o śr. 110 mm
2. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu ścieków oczyszczonych w indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 229/13 w Charbicach Górnych projektowanym wylotem.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłozoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w dniu 26.09.2013r. zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 229/13 w Charbicach Górnych w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie odbędzie się o godz. 13 w Charbicach Górnych 7 gm. Lutomiersk

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 23 - wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr ew. 229/13 w Charbicach Górnych
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Irena Grenda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2013 14:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.09.2013 14:53 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)