Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 130/3 położonej w gm. Lutomiersk we wsi Wrząca przy ul. Wiejskiej 4

­

Pabianice, dnia 26 listopada 2013 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 130/3, położonej w gm. Lutomiersk
we wsi Wrząca, przy ul. Wiejskiej 4

W dniu 26 listopada 2013 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabainicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabunet Wicestrosty, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w gm. Lutomiersk, we wsi Wrząca, przy ul. Wiejskiej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130/3 o pow. 0,4000 ha, w obrębie 27 Wrząca, objętej księgą wieczystą KW Nr SR1L/00052423/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza - 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywym.Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 130/3 położonej w gm. Lutomiersk we wsi Wrząca przy ul. Wiejskiej 4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.11.2013 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.11.2013 15:10 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)