Informacja o wyniku przetargu dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku położonym w Pabianicach przy ul. Wajsówny 25

­

Pabianice, dnia 5 marca 2014 r.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 21, 
usytuowanego w budynku położonym w Pabianicach przy ul. Wajsówny 35

W dniu 25 lutego 2014 r. r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestrosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego nr 21  o powierzchni użytkowej 43,40 m2, objętego
księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00056714/2, usytuowanego w budynku położonym w Pabianicach
przy ul. Jagwgi Wajsówny 25, stanowiącego własność Skarbu Państwa
Liczba osób dopuszczonych do przetargu -  1 osoba
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza  - 123 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 124 230 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych)
Nabywcą spółdzielczego własnościowego prawa do w/w lokalu jest Henryk Adam Gajda.
Nabywca zobowiązany jest również do uregulowania zadłużenia wobec Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz PGE Obrót S.A.Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku położonym w Pabianicach przy ul. Wajsówny 25
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2014 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.03.2014 08:32 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)