Zawiadomienie 6341 13 - przebudowa rowu R-BN na działce nr ew. 145/3 w m. Chechło Drugie gm. Dobroń

­

Na podstawie art. 61 par. 4 i art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Kamili Dokładnej - Osieckiej na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu R-BN od km 0+636 - 0+662,1 na rurociąg PCV o śr. 400 mm na działce nr ew. 145/3 w miejscowości Chechło Drugie gm. Dobroń.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznac się z dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 1.04.2014r. o godz. 11.00 zostana przeprowadzone ogledziny na działce nr ew. 145/3 w chechle Drugim.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 13 - przebudowa rowu R-BN na działce nr ew. 145/3 w m. Chechło Drugie gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2014 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.03.2014 10:13 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)