Ogłoszenie dot. ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pabianicach przy ul. Wysokiej w obrębie P-6, działka nr 184/24

­

Ogłoszenie

          Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje
do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie,
Zakład w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w Pabianicach przy ul. Wysokiej w obrębie P-6, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 184/24 o pow. całkowitej 0,2047 ha, niezbędnej na przeprowadzenie gazociągu niskiego ciśnienia PE 110 o długości 143 m wraz z przyłączami (powierzchnia strefy kontrolowanej
związana z posadowieniem gazociągu wynosi 143 m2).
           Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm), Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie
2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób
w postępowaniu o ograniczenie sposoby korzystania z w/w nieruchomości. 
           Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa
Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel. (42) 225 40 58.


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pabianicach przy ul. Wysokiej w obrębie P-6, działka nr 184/24
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2014 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2014 09:02 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)