Zawiadomienie 6341 17 - zmiana ukształtowania terenu na działki nr ew. 6/36, 6/35, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34 obr. K-21 w Konstantynowie Łódzkim

­

Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz.U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Urszuli Podwysockiej na zmiane ukształtowania terenu na działkach nr ew. 6/36, 6/35, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34 obr. K-21 przy ul. Zgierksiej 64 w Konstantynowie Łódzkim, położonych w prawobrzeżnej części doliny rzeki Jasieniec na odcinku od km 2+787 do km 2+870, polegającą na jego podwyższeniu do rzędnych 167,20 - 168,32 m npm.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 17 - zmiana ukształtowania terenu na działki nr ew. 6/36, 6/35, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34 obr. K-21 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2014 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.04.2014 14:10 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)