Zawiadomienie 6341 21 - odprowadzenie ścieków deszczowych z rejonu ul. Łódzkiej w Ksawerowie do rowu RN-58 w km 0+365

­

Na podstawie art. 61 par. 4 i art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz.U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ksawerów na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z rejonu ul. Łódzkiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II oraz ul. Nowotki w Ksawerowie do rowu RN-58 w km 0+365.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 21 - odprowadzenie ścieków deszczowych z rejonu ul. Łódzkiej w Ksawerowie do rowu RN-58 w km 0+365
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2014 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.05.2014 15:09 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)