Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 372, nr 373, nr 374, położonych w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24

­

Pabianice, dnia 17 czerwca 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr 372, nr 373, nr 374, położonych w Pabianicach, 
przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24

W dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestrosty,
odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00056099/4 położonej w Pabianicach w obrębie P-11
przy ul. Zaradzyńskiej 26 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372 o pow. 0,2754 ha,
przy ul. Zaradzyńskiej 24A oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 373 o pow. 0,2427 ha,
przy ul. Zaradzyńskiej 24 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 374 o pow. 0,2356 ha,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu -  brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza  - 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 372, nr 373, nr 374, położonych w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2014 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.06.2014 13:49 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)