Zawiadomienie 6341 36 - wykonanie urządzeń wodnych w ksawerowie na dz. 60/6, 142, 201/2, 201/4, 201/5, 147/6, 201/11, 200.

­

Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ksawerów na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w Ksawerowie w następujący sposób:
- przebudowa rowu na działce nr ew. 60/6 poprzez zamontowanie wylotu o śr. 600 mm
- przebudowę rowów otwartych na rurociągi kanalizacji deszczowej na działkach o nr ew. 142, 201/2, 201/4, 201/5, 147/6, 201/11, 200,
- wykonanie drenażu odwadniającego o śr. 50 o dł. 20 m, 40 m i 30 m oraz o śr. 100 o dł. 27,5 m z wylotem w studzience S1,
2. szczególnie korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z rejonu Deszczowej, Konopnickiej, Ogrodniczej projektowanym wylotem o śr. 600 do rowu w hm 0+73,2 na działce nr ew. 60/6 w Ksawerowie.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 8.07.2014r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działek nr ew. 60/6, 142, 201/2, 142, 201/4, 201/5, 147/6, 201/11, 200 w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie rozpocznie się przy ul. Cienistej 18 w Ksawerowie.

Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 36 - wykonanie urządzeń wodnych w ksawerowie na dz. 60/6, 142, 201/2, 201/4, 201/5, 147/6, 201/11, 200.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2014 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.06.2014 09:48 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)