Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2016 12:43 AB.6740.554.2016 Przebudowa odcinka ul. Siennej w Pabianicach
22.09.2016 11:42 AB.6743.256.2016.MK Budowa sieci wodociągowej przy ul. Srebrzyńekiej, obr. K - 15, dz. 76, 33/11, 33/12, Konstantynów Łódzki
16.09.2016 13:19 AB.GK.6743.668.2016 Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami, w miejscowości Ksawerów, ul. Słonecznikowa, Letnia, Zachodnia, gm. Ksawerów, na dz. nr ewid. 1885, 1887, 1888/6, 1527
15.09.2016 12:34 AB.6743.251.2016.MK Budowa siecie wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy, dz. nr ewid. 2/85, 2/93, 2/94, 2/95, 2/96, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113,
14.09.2016 13:49 AB.GDO.6743.663.2016 budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Dobroń, ul. Szkolna, gm. Dobroń, na dz. nr ewid. 684/4, 684/2, 682
14.09.2016 13:40 AB.GDO.6743.664.2016 budowa odejścia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, w miejscowości Dobroń, ul. Szkolna, gm. Dobroń, na dz. nr ewid. 682
08.09.2016 12:17 AB.GP.6743.651.2016 budowa linii kablowej NN, wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, w miejscowości Piątkowisko, gm. Pabianice, na dz. nr ewid. 667/2, 667/26.
06.09.2016 16:49 AB.6740.421.2016 Rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji Świerczyna, gm. Dłutów
02.09.2016 12:02 AB.6743.239.2016.MK Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Zgierska, obr. K - 10, dz. nr ewid. 450/6
29.08.2016 15:13 AB.6740.462.2016 Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E w Szynkielewie I, działki nr ewid. 339/2, 337/11, 338/2, 336/4, 346/7, 362, 345/2
18.08.2016 11:33 AB.6743.229.2016.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy Wod- Kan, na terenie działek o numerach ewidencyjnych nr 2/85, 2/97 – 2/102, 2/132 – 2/137, ul. Przytulna, obręb K - 17, Konstantynów Łódzki.
17.08.2016 13:58 AB.GDŁ. 6743.582.2016 Budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Pawłówek, gm. Dłutów Dłutów, na dz. nr ewid. 42, 33/1, 33/7.
17.08.2016 13:44 AB.GDŁ.6743.584.2016 Budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Pawłówek, gm. Dłutów Dłutów, na dz. nr ewid. 42
17.08.2016 13:33 AB.GDŁ.6743.583.2016 Budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Pawłówek, gm. Dłutów Dłutów, na dz. nr ewid. 49/5, 49/15
12.08.2016 11:47 AB.6743.224.2016.GL Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, miejscowość Prusinowiczki 34, dz. nr ewid. 77/6, obr. Prusinowice, gm. Lutomiersk
11.08.2016 13:22 AB.6743.555.2016 Budowa oświetlenia ulicznego w Ksawerowie przy ul. Lipowej, Wiosennej, Pięknej, Uroczej
09.08.2016 10:06 AB.6743.475.2016 Nadbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Brzozowej 6, na działce nr ewid. 562
26.07.2016 15:20 6743.546.2016 budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, wraz z budową przyłącza wody i przyłącza kanalizacji, w miejscowości Ksawerów, ul. Wrzosowa dz. nr ewid. 1106, 1359/2, 1360/18, 1360/10, 1359/6
26.07.2016 15:12 6743.545.2016 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Huta Dłutowska, ul. Łąkowa 12, dz. nr 381/7, gm. Dłutów
25.07.2016 12:23 AB.6743.542.2016 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, w miejscowości Pabianice, ul. Widzewska, dz. nr ewid. 89/21, obręb ewid. P-5
22.07.2016 09:38 AB.6743.213.2016/GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Lipowa, obr. Florentynów, dz. 386, gm. Lutomiersk
20.07.2016 15:02 AB.6740.156.2016.MK Budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi
19.07.2016 13:53 AB.6743.528.2016 Budowa sieci elektroenergatycznej nN 0,4 kV, wraz z linią oświetlenia ze stacji transformatorowej nr 30001, w miejscowości Ksawerów, ul. Szkolna, dz. nr ewid. 2161/11, 2162/7
12.07.2016 16:08 AB.6743.201.2016.MK Budowa linii kablowej nN, ul. Zgierska 72, obr. K - 21, dz. nr ewid. 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 13/11, Konstantynów Łódzki
08.07.2016 09:26 AB.6743.195.2016.MK Budowa linii kablowej nN, ul. Zgierska 72, obr. K - 21, dz. nr ewid. 11/3, 11/4, 32/1, 13/1, 13/2, 13/11, Konstantynów Łódzki

poprzednia 1 2 3 4 następna