Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2016 10:09 AB.6743.191.2016.GL Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. dereniowa 9, obr. Babiczki, gm. Lutomiersk
20.06.2016 15:11 AB.6743.170.2016.MK Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Wiosenna 3, obr. K - 10. dz/ 9/6 w konstantynowie Łódzkim
16.06.2016 09:46 AB.6743.424.2016 Budowa szafy telekomunikacyjnej, kanalizacji teletechnicznej i rurociągu kablowego w Chechle Drugim, na działce nr ewid. 156, 10, gm. Dobroń
13.06.2016 13:02 AB.6743.159.2016.MK Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Ogrodowa 1, dz. nr ewid.535, obr. K - 1, Konstantynów Łódzki
13.06.2016 09:31 AB.6743.409.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z demontażem fragmentu sieci w miejscowości Świerczyna gm. Dłutów, 130, 273, 168/6, 167, 153/2, 153/5, 153/13
02.06.2016 13:51 AB.6743.149.2016.MK Przebudowa dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 42/1, ul. Niesięcin 72, obr. K - 21, Konstantynów Łódzki
27.05.2016 08:43 AB.6743.353.2016 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie na dz. nr ewid. 1384/11, gm. Ksawerów
18.05.2016 13:38 AB.6743.125.2016.MK Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ewid. 138, przy ul. Kolejowej 35, obr. K - 13, Konstantynów Łódzki
12.05.2016 13:14 AB.6743.312.2016 Budowa przyłącza kablowego i napowietrznej, słupowej stacji tranformatorowej w Leszczynach Małych, Dłutów
05.05.2016 11:39 AB.6743.114.2016.GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Prusinowice, dz. 271/14, gm. Lutomiersk
02.05.2016 13:59 AB.6743.113.2016.MK Budowa linii kablowych niskiego napięcia, obr. K - 8, dz. nr ewid. 52/5, 1/3, obr. K - 7, dz. nr ewid. 116, ul. Mała/ Lutomierska/ Rszewska, gm. Konstantynów Łódzki
02.05.2016 13:22 AB.6743.107.2016.GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Prusinowice, dz. 271/22, gm. Lutomiersk
25.04.2016 13:22 AB.6743.288.2016 Budowa linii kablowej nn, Jadwinin, gm. Pabianice, dz. 165/9, 165/19, 165/21
25.04.2016 12:12 AB.6743.289.2016 Budowa linii kablowej nn w Bychlewie, dz. 228, 191, 227/5, gm. Pabianice
25.04.2016 11:39 AB.6743.104.2016.MK Budowa siecie wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan, dz. nr ewid. 2/85, 2/103, 2/104, 2/105, 2/106, 2/107, 2/108, 2/126, 2/127, 2/128, 2/219, 2/2130, 2/131
14.04.2016 15:09 AB.6743.91.2016.MK Budowa linii kablowej 0,4 kV, ul. Warzywnicza, dz. nr ewid. 2/63, 2/35, 2/250, 2/251, 2/247, 2/248, 2/249, obr. k - 17, Konstantynów Łódzki
08.04.2016 15:22 AB.6743.215.2016 Budowa linii kablowych 0,4 kV i przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w ulicy Hubala w Woli Zaradzyńskiej dz. 2/1, 278, 360/6, 360/7, 361/1, 361/2, 432/1, gm. Ksawerów
08.04.2016 14:16 AB.6743.216.2016 Budowa linii kablowej 0,4 kV w Pawlikowicach, na działkach nr ewid. 2/25, 125, 130/4, 1/1, 1/2, 130/5
07.04.2016 12:14 AB.6743.75.2016.GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Stanisławów Nowy, dz. 39, gm. Lutomiersk
05.04.2016 13:22 AB.6743.69.2016.GL Budowa linii kablowych niskiego napięcia, obr. K - 8, dz. nr ewid. 52/5, 1/3, obr. K - 7, dz. nr ewid. 116, ul. Mała/ Lutomierska/ Rszewska, gm. Konstantynów Łódzki
01.04.2016 12:33 AB.6743.157.2016 Budowa linii kablowej niskiego napięcia w Drzewocinach, gm. Dłutów, na działkach nr ewid. 291/8, 291/1
31.03.2016 11:30 AB.6743.187.2016 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Dłutowie przy ul. Księżycowej, działka nr ewid. 49/9
29.03.2016 14:35 AB.6743.62.2016.MK Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/87, 2/89, Konstantynów Łódzki
23.03.2016 08:19 AB.6743.55.2016.GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Zalew, dz. 152, gm. Lutomiersk
22.03.2016 11:00 AB.6743.174.2016 Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, słupków telekomunikacyjnych i przyłączy telekomunikacyjnych w Pabianiach w rejonie ulic Orzechowa, Osikowa, Dereniowa, Bukowa

poprzednia 1 2 3 4 następna