Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2016 10:21 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 r.
01.09.2016 10:00 Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015
01.09.2016 09:54 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
01.09.2016 09:16 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał 2016 r.
01.09.2016 09:08 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2016 r.
01.09.2016 08:56 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
01.09.2016 08:49 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca II kwartału roku 2016
31.08.2016 14:41 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 r.
31.08.2016 14:25 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2016 roku
26.04.2016 15:13 Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015
26.04.2016 15:04 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.
26.04.2016 15:00 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za I kwartał 2016 r.
26.04.2016 14:56 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za I kwartał 2016 r.
26.04.2016 14:53 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
26.04.2016 14:49 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca I kwartału roku 2016
26.04.2016 14:42 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2016 roku
26.04.2016 14:39 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
26.04.2016 14:35 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2016 roku
26.04.2016 13:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.

poprzednia 1 2