Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2016 10:29 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, dz. nr 149/2
22.08.2016 14:22 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7
16.08.2016 11:01 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Woli Zaradzyńskiej w obrębie 24 Wola Zaradzyńska, dz. nr 511
16.08.2016 10:50 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, obręb K-15, działki nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4
09.08.2016 14:29 Wykaz lokali mieszkalnych Nr 3 i Nr 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami części współnych budynku i gruntu, Konstantynów Łódzki, Ignacew 9, działka nr 39/3
09.08.2016 14:23 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w gm. Lutomiersk, obręb 27 Wrząca, ul. Wiejska 4, działka nr 130/3 przeznaczonej do sprzedży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
09.08.2016 14:17 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Polnej, działka nr 39, przeznaczonej do sprzedażu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
28.07.2016 10:06 Decyzja o ustaleniu odszkodowania dotyczy działki nr 275/124 Łódź, ul. Prądzyńskiego 40-46
12.07.2016 09:10 Wykaz lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami części wspólnych budynku i gruntu, Konstantynów Łódzki, Ignacew 9, działka nr 39/3, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.07.2016 14:08 Informacja o wyniku III przetargu dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz
16.06.2016 13:22 Pismo przesyłające odwołanie (Łódź ul. Tuwima 98 , dz. nr 231/16)
14.06.2016 09:16 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7
09.06.2016 15:35 Zawiadomienie z art. 10 K.p.a dot. dz. nr 275/124 Łodź ul. Prądzyńskiego 40-46
08.06.2016 15:24 Pismo przesyłające odwołanie
08.06.2016 15:15 Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
31.05.2016 11:44 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej położonej w gminie Dobroń w obrębie 1 Barycz, działka nr 587 o pow. 0,2000 ha
31.05.2016 11:06 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-15 przy ul. Kolejowej, dz. nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, przeznaczonej do sprzedży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
31.05.2016 10:56 Wykaz lokali mieszkalnych oraz garaży, Konstantynów Łódzki, Ignacew 9
31.05.2016 10:48 Przedłużenie terminu, Łódź ul. Prądzyńskiego 40-46, działka 275/124
19.05.2016 14:53 Decyzja Starosty Pabianickiego dot. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Tuwima 98, oznaczoną jako działka nr 231/16 o pow. 0,172 ha.
17.05.2016 14:29 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w gm. Pabianice, obręb 15 Okołowice, Okołowice 10/52, dz. nr 670/90 przeznaczonej do sprzedży w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych
26.04.2016 12:11 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kościelnej 15, przeznaczonej do sprzedażu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
19.04.2016 16:01 Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz
31.03.2016 08:54 Przedłużenie terminu dot. toczącego się przed Starostą Pabianickim postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40 -46, oznaczoną jako działka nr 275/124 o pow. 0,012 ha.
31.03.2016 08:44 Postanowienie dot. toczącego się przed Starostą Pabianickim postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40 -46, oznaczoną jako działka nr 275/124 o pow. 0,012 ha.

poprzednia 1 2 3 następna