Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2016 10:54 Informacja dotycząca opiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego
07.11.2016 10:35 Informacja dotycząca sporządzenia projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego
03.10.2016 15:49 Zawiadomienie 6341 52 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulicy Batalionów Chłopskich w Pabianicach do rowu chłonnego na działce nr 77 obr. 3.
03.10.2016 15:48 Zawiadomienie 6341 51 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulicy Warzywnej w Pabianicach do rowu R-E-1
03.10.2016 15:45 Zawiadomienie 6341 50 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulicy Lutomierskiej w Pabianicach do rowu R-E
03.10.2016 15:42 Zawiadomienie 6341 49 - wykonanie studni głębinowej nr 2 na działce nr ew. 477/3 w Konstantynowie Łódzkim
03.10.2016 15:39 Zawiadomienie 6341 48 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Dobrzynki z ulic Stary Rynek i Warszawska w Pabianicach
23.09.2016 10:03 Zawiadomienie 6341 47 - odprowadzenie ścieków deszczowych do ziemi z ulicy Księżycowej w Pabianicach
23.09.2016 09:58 Zawiadomienie 6341 46 - pobór wody i odprowadzenie ścieków do ziemi na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
23.09.2016 09:56 Zawiadomienie 6341 45 - przebudowa rowu melioracyjnego na działkach 158, 81/1, 81/2 obr. P-4 Pabianice od km 0+000 do 0+656
23.09.2016 09:53 Zawiadomienie 6341 44 - przebudowa rowu przydroznego na działce 661/15 w Piatkowisku od km 1+131 do 1+164
28.07.2016 15:43 Zawiadomienie 6341 43 - piętrzenie wód rzeki grabi w km 41+488 na jazie w Baryczy gm. Dobroń
28.07.2016 15:41 Zawiadomienie 6341 40 - wykonanie urządzenia wodnego w Konstantynowie ul. Ignacew 24
27.07.2016 08:47 Zawiadomienie 6341 41 - wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych w m. Dąbrowa 70a gm. Dłutów
14.07.2016 12:17 Zawiadomienie 6341 25 - pobór, pitrzenie i zrzut wód na potrzeby obiektu stawowego Ośrodek Zarybieniowy w Zalewie gm. Lutomiersk
15.06.2016 13:39 Zawiadomienie 6341 53 2014 zmiana decyzji Nr558/2014 z dnia 6.10.2014r.
15.06.2016 13:36 zawiadomienie 6341 38 - przejście ciepłociągiem nad korytem rzeki Dobrzynki w km 6+372
15.06.2016 13:30 Zawiadomienie 6341 35 2016 - przeniesienie praw i obowiązków
15.06.2016 12:52 Obwieszczenie - 6222.1.28.2011 z dnia 30 maja 2016r.
18.04.2016 11:18 Zawiadomienie 6341 9 - piętrzenie , pobór i zrzut wody na potrzeby stawu na działkach 4/24, 4/25, 4/26, 4/27 w Dobroniu Poduchownym.
13.04.2016 10:17 Zawiadomienie 6341 16 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulicy Mizerskiej w Łodzi projektowanym wylotem D315 do rzeki Łodki w km 8+200
08.04.2016 14:17 Zawiadomienie 6341 23 - wykonanie studni na działce nr ew. 205 w Leszczynach Małych oraz pobór wód podziemnych
08.04.2016 13:48 Zawiadomienie 6341 21 - budowa stawu ziemnego na części działek 202/8 i 203 w m. Dąbrowa gm. Dłutów
08.04.2016 13:43 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6341 20 - pobór wód podziemnych i zrzut ścieków połucznych z SUW w Markówce
29.03.2016 10:16 Obwieszczenie - 6222.1.25.2011

poprzednia 1 2 3 następna