Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2016 10:55 Zawiadomienie 6341 15 - legalizacja urządzenia wodnego poprzez zamontowanie przepustu z rur karbowanych o śr. 400 mm i L=10,0 m w ulicy Cynkowej w Piątkowisku
22.03.2016 10:08 Zawiadomienie 6341 14 - legaliacja wykonanych urządzeń wodnych w Piatkowisku ul. Cynkowa
17.03.2016 11:35 Zawiadomienie 6341 11 - wykonanie studni i pobór wody podziemnej w Bychlewie na działce nr ew. 478/2
15.03.2016 11:31 Zawiadomienie 6341 12 - wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 3 na terenie zakładu w Konstantynowie przy ul. Mickiewicza 29
15.03.2016 11:27 Zawiadomienie 6341 10 - wygaszenie decyzji i wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach 668 i 602/8 w Piatkowisku przy ul. Cynkowej
15.03.2016 11:23 Zawiadomienie 6341 8 - przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr ew. 259 w Chechle Drugim i odprowadzenie wód deszczowych projektowanym wylotem
15.03.2016 11:16 Zawiadomienie 6341 7 - wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr ew. 191 w Bychlewie, nr ew. 2 w Jadwininie, 204/2, 320 i 330 w Hermanowie
15.03.2016 10:25 Zawiadomienie 6341 1 - pobór wód podziemnych na terenie zakładu w Woli Zaradzyńskiej przy ul. Majora Hubala 153
28.01.2016 13:08 zawiadomienie 6341.5 - odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Dobrzynki w km 7+176 z ulic Bugaj, Brackiej, Kopernika, G.Roweckiego N.Gryzla, Nawrockiego w Pabianicach
28.01.2016 13:04 Zawiadomienie 6341 4 - odprowadzanie ścieków deszczowych istniejącym wylotem do rzeki Dobrzynki w km 6+805 z ulic Bugaj, P. Skargi, Kopernika itd... w Pabianicach
28.01.2016 12:58 Zawiadomienie 6341 3 - odprowadzanie ścieków deszczowych z ulic Partyzanckiej, Konstantynowskiej itd... w Pabianicach istniejącym wylotem do rzeki Dobrzynki w km 5+881
28.01.2016 12:31 Zawiadomienie 6341 2 - wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji z Zakładu Włokienniczego BILIŃSKI w Konstantynowie Łódzkim

poprzednia 1 2 3