Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2017 14:50 AB.MP.6743.414.2017 Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, na dz. nr ewid. 326, 334/23, 333/8, 327/2, 511, 503/2, 503/9, 503/7, 503/6, 503/5, 503/4, 503/8
19.07.2017 12:39 AB.6743.194.2017.MK Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. Niesięcin, na terenie stacji, obr. K - 21, dz. 299/3, 238/1, 238/15, Konstantynów Łódzki
13.07.2017 11:49 AB.MP.6743.393.2017 Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami, w miejscowości Pabianice, ul. Familijna, Miła, Rzgowska, na dz. nr ewid. 211, 212/4, 212/6, 214/2, 25/4, 216/4, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/8, 380/9, 52/18.
12.07.2017 12:07 AB.GK.6743.388.2017 zawiadomienie dot. przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji wód popłucznych, w miejscowości Nowa Gadka, ul. Ogrodników, na dz. nr ewid. 303/2, 352/2, 1/2, 296/1, gm. Ksawerów
07.07.2017 11:33 AB.GP.6743.379.2017 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowosci Szynkielew, gm. Pabianice, na działkach nr ewid. 214/2, 51/15, 218/7
07.07.2017 11:30 AB.GP.6743.380.2017 Rozbudowa sieci wodociągowej w Janowicach, gm. Pabianice, na działkach nr ewid. 123, 178/5, 108/15
05.07.2017 15:47 AB.GP.6743.375.2017 Zawiadomienie dot. budowy kanalizacji deszczowej, w miejscowości Bychlew, na dz. nr ewid. 30, 33, 36, 37, 39/1, 2/1
30.06.2017 12:23 AB.6743.173.2017.GL Rozbudowa sieci nN 0,4kV, ul. Polna, obr. Wrząca, dz. nr ewid. 186/3, 192/21, 200/5, 200/6, 205/19, 205/10, 205/25, 207
28.06.2017 15:03 AB.6743.346.2017 Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach w rejonie Zatorze, ulice: Liściasta, Jaśminowa, Morwowa, Laskowa
28.06.2017 14:46 AB.6743.344.2017 Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach rejonie Zatorze, ulice: Świerkowa, Żniwna, Niska, Rolnicza, Piątkowska, Cisowa
27.06.2017 16:12 AB.MP.6743.347.2017 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, w miejscowości Pabianice, w ul. Okulickiego, na dz. nr ewid. 531, 542/13, 505
27.06.2017 13:38 AB.MP.6743.343.2017 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami, w miejscowości Pabianice, w ul. Wąskiej, na dz. nr ewid. 203, 52/18
16.06.2017 12:20 AB.GP.6743.327.2017 Budowa linii kablowej nn w miejscowości Hermanów, na dz. 139/1, 139/2, 139/5, 139/6, gm. Pabianice
13.06.2017 13:21 AB.6743.155.2017.GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Prusinowice, dz. 271/13, gm. Lutomiersk
09.06.2017 10:48 AB.MP.6743.322.2017 Zawidaomienie dot. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4 kV oświetlenia drogowego, w miejscowości Pabianice, ul. Torowa, na dz. nr ewid. 3/3, 19/1, 19/3
24.05.2017 13:07 AB.GP.6743.288.2017 Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w Kudrowicach, na działce nr ewid. 291/16, gm. Pabianice
18.05.2017 12:15 AB.GP.6740.233.2017 Zawiadomienie o budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-MOBILE nr 90530/25692
15.05.2017 15:09 AB.GDŁ.6743.269.2017 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Świerczyna, na dz. nr ewid. 162/1, 169/4, 170/1, 271, 165/1, gmina Dłutów
11.05.2017 08:50 AB.6743.117.2017.GL Budowa linii kablowej YAKXs, obr. Stanisławów Stary, dz. 128/1, 129/2, 60, gm. Lutomiersk
10.05.2017 13:50 AB.GK.6743.256.2017 zgłoszenie montażu stacji abonenckiej z linii napowietrznej SN 15 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Południowa 14, na dz. nr ewid. 491/6, gmina Ksawerów
10.05.2017 13:33 AB.GK.6743.258.2017 zgłoszenie montażu słupa linii napowietrznej SN, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Południowa 14, na dz. nr ewid. 491/6, gmina Ksawerów
28.04.2017 11:51 AB.6740.24.2017.MK Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Srebrna" - budynku oraz infrastruktury technicznej na terenie stacji, obr. K - 16, dz. 59/2, Konstantynów Łódzki
20.04.2017 12:47 AB.GK.6743.216.2017 zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi NN, w miejscowości Ksawerów, przy ul. Cegielnianej na dz. nr ewid. 1363, 1360/12, 1364/29, 1364/30, 1364/33, 1364/48, 1364/50
12.04.2017 14:34 AB.GP.6743.201.2017 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Kudrowice, na dz. nr ewid. 265/19, 265/21, gmina Pabianice
06.04.2017 15:29 AB.MP.6743.182.2017 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Pabianice, przy ul. P. P. Wilków i Husarskiej, na dz. nr ewid. 9/5, 10/1, obręb P-28, 4/1, 4/2, 4/3, 7/6, 7/10, 10/3, 13/9, 13/12, 13/13, 13/14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, obręb P-5.

poprzednia 1 2 3 4 następna