Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 14:03 Decyzja o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
29.12.2017 14:01 Decyzja o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
29.12.2017 13:58 Decyzja o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
29.12.2017 13:54 Decyzja o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 108/1 obręb 20 Świerczyna
19.12.2017 12:20 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Kościuszki 3h, obręb 10 Ksawerów, działka nr 356/10 o pow. 0,2547 ha
18.12.2017 15:20 Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
12.12.2017 11:07 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13 przy ul. Kolejowej, działki: nr 145 i nr 146
12.12.2017 11:00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach, w obrębie P-12 przy ul. Grabowej 18, działka nr 246
01.12.2017 13:03 Zawiadomienie z art. 10 k.p.a. dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
01.12.2017 13:01 Zawiadomienie z art. 10 K.p.a dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
01.12.2017 12:58 Zawiadomienie z art. 10 k.p.a dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
01.12.2017 12:55 Zawiadomienie z art. 10 k.p.a. dot. dz. 108/1 obręb 20 Świerczyna
30.11.2017 14:30 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
30.11.2017 14:29 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
28.11.2017 11:41 Wykaz nieruchomości położonych w gminie Pabianice, w obrębie 15 Okołowice, działki nr:111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 562/13, 562/14, 562/17, 562/20, 562/21, 562/22, 562/24, 109/3, 134/8, 550/10
27.11.2017 12:31 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
27.11.2017 12:28 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
27.11.2017 12:25 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
23.11.2017 13:11 Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 148/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
23.11.2017 13:09 Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 147/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
23.11.2017 13:07 Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 182/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
23.11.2017 13:03 Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 108/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
07.11.2017 15:49 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 108/1 obręb Świerczyna
07.11.2017 15:46 Pismo do WGiK dot. działki nr 108/1 o pow. 0,0142 ha, gmina Dłutów, obręb 20 Świerczyna
07.11.2017 15:43 Zawiadomienie z art. 10 k.p.a. dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna

1 2 3 4 następna