Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2017 15:40 Zawiadomienie z art. 10 K.p.a dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
07.11.2017 15:36 Zawiadomienie z art. 10 k.p.a dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
31.10.2017 10:43 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
24.10.2017 09:43 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dłutów, w obrębie 1 Budy Dłutowskie, dz. nr 266
24.10.2017 09:34 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 6 Janowice, dz. nr 195 i w obrębie 26 Wysieradz , działka nr 8
10.10.2017 12:21 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 18, obręb P-12, działka nr 246 o pow. 0,0862 ha
10.10.2017 12:15 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, obręb K-13, działki nr 145 o pow. 0,2513 ha i nr 146 o pow. 0,5069 ha
10.10.2017 12:08 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7,
29.09.2017 12:48 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
29.09.2017 12:44 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
26.09.2017 15:15 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 108/1 obręb 20 Świerczyna
26.09.2017 15:13 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
26.09.2017 15:11 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
26.09.2017 15:08 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
08.09.2017 10:28 Decyzja Starosty Pabianickiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Tuwima 98, oznaczoną jako działka nr 231/16 o pow. 0,172 ha.
05.09.2017 15:06 Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, obręb P-13, działka nr 5/1 o pow. 0,0696 ha
05.09.2017 13:51 Wykaz nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-12 jako działka nr 246 o pow. 0,0862 ha
05.09.2017 13:25 Wykaz nieruchomości położonej w gminie Dobroń, w obrębie 3 Chechło Drugie, działka nr 46/2 o pow. 0,1244 ha
28.08.2017 10:05 Informacja o wyniku II przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
09.08.2017 11:28 Zawiadomienie z art. 10 K.p.a dot. nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 98, działka nr 231/16
08.08.2017 12:48 Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 10 Ksawerów, działka nr 2162/25 o pow. 0,0081 ha
02.08.2017 14:40 Postanowienie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego (Dłutów dz. nr 108/1 obręb 20 Świerczyna)
02.08.2017 14:38 Postanowienie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego (Dłutów dz. nr 182/1 obręb 20 Świerczyna)
02.08.2017 14:35 Postanowienie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego (Dłutów dz. nr 147/1 obręb 20 Świerczyna)
02.08.2017 14:31 Postanowienie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego (Dłutów dz. nr 148/1 obręb 20 Świerczyna)

poprzednia 1 2 3 4 następna