Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2017 10:19 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 30 Zofiówka, działka nr 8/10, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
28.07.2017 11:08 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
28.07.2017 11:06 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
26.07.2017 14:05 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
26.07.2017 14:02 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
26.07.2017 13:59 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
26.07.2017 13:52 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 108/1 obręb 20 Świerczyna
20.06.2017 15:34 Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 372, 373, 374, położonych w Pabianicach, w obrębie P-11 przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24
06.06.2017 10:28 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7,
31.05.2017 12:43 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
31.05.2017 12:33 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
29.05.2017 14:40 Informacja o wyniku I przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
26.05.2017 10:50 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odszkodowania za dz. nr 148/1, gmina Dłutów, obręb 20 Świerczyna
26.05.2017 10:46 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odszkodowania za dz. nr 147/1, gmina Dłutów, obręb 20 Świerczyna
26.05.2017 10:40 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odszkodowania za dz. nr 182/1, gmina Dłutów, obręb 20 Świerczyna
26.05.2017 10:32 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odszkodowania za dz. nr 108/1, gmina Dłutów, obręb 20 Świerczyna
24.05.2017 09:29 Decyzja Starosty Pabianickiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza i Narutowicza 7 w obrębie K-10, działki nr 439 i 438/2
05.05.2017 10:42 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 326, Pabianice, ul. Piotra Skargi 194, obr. P-15
05.05.2017 10:29 Decyzja Starosty Pabianickiego o udostępnieniu części działki nr 326, Pabianice, ul. Piotra Skargi 194,
04.05.2017 13:57 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z części działek nr 439 i nr 438/2 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza i Narutowicza 7, obręb K-10
25.04.2017 14:23 Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 120, 121, 122, położonych w gm. Lutomiersk, obręb 22 Stanisławów Nowy
11.04.2017 13:18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości o pow. 0,0047 ha, działka nr 326, Pabianice ul. Piotra Skargi 194, obręb P-15
11.04.2017 09:51 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie P-11 przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24 , oznaczonej jako działki nr: 372, 373, 374.
30.03.2017 12:13 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
30.03.2017 12:07 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734

poprzednia 1 2 3 4 następna