Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2017 12:04 zawiadomienie 6341 34 - likwidacja rowu melioracyjnego P-4-2-1 na działkach 528, 529, 530, 615 w
10.07.2017 11:58 zawiadomienie 6341 33 - przebudowa rowu R-D-12 poprzez wykonanie ubezpieczenia lewej skarpy rowu płytami ażutowymi na działce nr ew. 83 w Hermanowie
10.07.2017 11:55 zawiadomienie 6341 32 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Dobrzynki w km 5+609 w Pabianicach
10.07.2017 11:53 Zawiadomienie 6341 30 odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rowu bez nazwy w rejonie ul. Ornej w Pabianicach
10.07.2017 11:49 zawiadomienie 6341 29 - legalizacja studni i pobór wody z wymienionej studni w Konstantynowie Łódzkim ul. Górna 74
10.07.2017 11:45 Zawiadomienie 6341 27 - wykonanie w prawej skarpie rzeki wrzącej w km 10+470 wylotu o śr. 110 mm na działbce nr ew. 493 w Świątnikach
10.07.2017 11:41 zawiadomienie 6341 26 - przebudowa rowu R-N-17/1 na działce nr ew. 86 obr. K-15 w Konstantynowie Łódzkim
10.07.2017 11:36 zawiadomienie 6341 24 - przebudowa rowu R-Coraz odprowadzenie ścieków deszczowych z ul. Warzywniczej, Działkowej, Spółdzielczej w Konstantynowie Łódzkim
10.07.2017 11:33 zawiadomienie 6341 6 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Dobrzynki w km 8+360 w Pabianicach
10.07.2017 11:28 zawiadomienie 6341 20 - pobór wody z rzeki Ner w km 92+974 w Konstantynowie Łódzkim
10.07.2017 11:28 zawiadomienie 6341 20 - pobór wody z rzeki Ner w km 92+974 w Konstantynowie Łódzkim
10.07.2017 11:28 zawiadomienie 6341 20 - pobór wody z rzeki Ner w km 92+974 w Konstantynowie Łódzkim
10.07.2017 11:25 zawiadomienie 6341 19 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z pasa drogi wojewódzkiej w m. Dłutów do rzeki Jesionki
10.07.2017 11:23 zawiadomienie 6341 18 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z pasa drogi wojewódzkiej w m. Przygoń do rzeki Pałusznicy
10.07.2017 11:17 zawiadomienie 6341 17 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z działek nr ew. 1360/20 i 1360/4 w Ksawerowie
10.07.2017 11:14 zawiadomienie 6341 15 - przejście rurovciągiem kanalizacji sanitarnej pod rzeką Pabianka wkm 3+815 w Bychlewie
15.03.2017 12:11 zawiadomienie 6341 11 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 39 obr. K-10 w Konstantynowie Łódzkim
15.03.2017 12:08 zawiadomienie 6341 9 - wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków z przebudowywanej drogi gminnej w Piątkowisku
21.02.2017 09:51 zawiadomienie 6341 8 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Dobrzynki w km 7+884 w Pabianicach
17.02.2017 11:13 zawiadomienie 6341 4 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Pabianki w km 0+474 w Pabianicach
17.02.2017 11:10 zawiadomienie 6341 3 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Pabianki w km 0+478 w Pabianicach
17.02.2017 11:08 zawiadomienie 6341 2 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Dobrzynki w km 8+002 w Pabianicach

poprzednia 1 2