Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2019 14:21 AB.6743.350.2018.MK Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Srebrna Polana, obr. K - 17, dz. 2/35
02.01.2019 13:32 AB.6743.347.2018.MK Budowa stacji transformatorowej wraz z siecią linii elektroenergetycznej, ul. ks. Janika, obr. K - 18, dz 61/3, obr. K - 19, dz. 86/55, 86/42, 131/1, gm. Konstantynów Łódzki
02.01.2019 10:36 AB.MP.6743.1.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ul. P.C.K. w Pabianicach na działkach nr ewid. 42/15, 59/7, 59/12, 59/17, 14/11, 44/2, 44/3, 14/10, 59/15, 34/31, obręb P-17.
02.01.2019 10:32 AB.MP.6743.2.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ul. Rycerskiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 16/17, 22/18, 25/18, 22/17, 16/16, 16/19, 25/12, obręb P-28.
17.12.2018 11:05 AB.6740.341.2018.MK zawiadomienie dotyczące realizacji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3302E, obr. K - 21, dz. 199/2, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/21, 94/22, 94/23, 94/14, 94/15, 94/16, 96, 97, 98/2, 98/5, 98/6, gm. Konstantynów Łódzki oraz obr.05 - Krzywiec, dz. 262, 94/14, 94/11, 93/11, 93/4, 93/10, gm. Aleksandrów Łódzki
14.12.2018 13:48 AB.MP.6743.714.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej n.n. w Pabianicach na działkach nr ewid. 102/4, 99, 237, obręb P-26.
13.12.2018 10:06 AB.GK.6743.712.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie na działkach nr ewid. 1572/3, 1573/2, gm. Ksawerów.
12.12.2018 13:03 AB.MP.6740.715.2018 Zawiadomienie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Gruntowej w Pabianicach, na dz. nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.
07.12.2018 14:44 AB.GDO.6743.700.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Chechło Drugie, na działce nr ewid. 49/14, 49/16, 49/18, 49/20, 51/2, gm. Dobroń.
05.12.2018 11:26 AB.GK.6743.698.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia odbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie, przy ul. Granitowej 19 na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/14, gm. Ksawerów.
29.11.2018 13:53 AB.GDŁ.6743.695.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr 1080E w Dłutowie Poduchownym, na działkach nr ewid. 181/3, 182/6, 183/12, 184/10, 185/25, 186, 131, 187/6, 189, gm. Dłutów.
29.11.2018 12:21 AB.GK.6743.693.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie, przy ul. Kosmowskiej na działkach nr ewid. 377/21, 377/22, 377/3, 388, gm. Ksawerów.
29.11.2018 12:12 AB.GK.6743.694.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Zaradzyńska, przy ul. Południowej na działce nr ewid. 487, gm. Ksawerów
23.11.2018 14:28 AB.GDO.6743.688.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego od ul. Robotniczej do ul. Sikorskiego w miejscowości Dobroń na działce nr ewid. 573, 577, gm. Dobroń
20.11.2018 09:47 AB.6743.335.2018.GL Przebudowa odcinka linii napowietrznej wraz z budową przyłącza kablowego, Charbice Dolne, dz. 76/6, 76/17, 78, 84/4, gm. Lutomiersk
16.11.2018 12:11 AB.GP.6743.668.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Janowicach, na dz. 152, gm. Pabianice.
13.11.2018 14:10 AB.GDŁ. 6743.666.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Stoczki Porąbki na działce nr ewid. 70/1, gm. Dłutów
13.11.2018 12:07 AB.GP.6743.665.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy, Hermanów, dz. 108/15, 108/11
13.11.2018 11:56 AB.6743.332.2018.MK Budowa sieci wodociągowej, pl. Wolności 8, obr. K - 10, 109/8, Konstantynów Łódzki
09.11.2018 14:41 AB.GK.6743.663.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Tylnej, Twardej, Świerkowej, na działkach nr ewid. 370/5, 369/6, 382/9, 371, 378/1, 378/2, 377/21, 377/22, 377/3, 379
09.11.2018 14:37 AB.GK.6743.662.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Granitowej, na działkach nr ewid. 1586, 1587/5, 1587/25, 1579/6, 2115/2, 1589/13, gm. Ksawerów.
09.11.2018 14:14 AB.GK.6743.659.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji, w Ksawerowie, przy ul. Spokojnej, na działkach nr ewid. 1573/2, 1574/5, 1574/6, gm. Ksawerów.
07.11.2018 13:27 AB.MP.6743.656.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Miodowej, Pabianice, ul. Bociania na działkach nr ewid. 116, obręb P-17 oraz na działkach nr ewid. 98/2, 97/4, 95/2, 94/2, 88/15, obręb P-28.
02.11.2018 13:34 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, 2/626, 2/636, Konstantynów Łódzki
02.11.2018 12:34 AB.6743.323.2018.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, 2/626, 2/636, Konstantynów Łódzki

1 2 3 4 następna