Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2018 12:01 AB.6743.322.2018.MK Budowa sieci niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo pomiarowym, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, 2/622, 2/623, 2/624, 2/625, 2/629, 2/630, 2/636, Konstantynów Łódzki
26.10.2018 14:12 AB.MP.6743.653.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Bocianiej w Pabianicach, na dz. nr ewid.: 53/3, 53/20, 53/8, obręb P-29.
26.10.2018 11:20 AB.GK.6743.633.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Karminowej w Ksawerowie, na dz. nr ewid.: 625/1, gm. Ksawerów.
18.10.2018 15:46 AB.GK.6743.606.2018 Zawiadomienie dotyczące głoszenia budowy linii oświetlenia ulic w miejscowości Wola Zaradzyńska, na dz. nr ewid.: 456/3, 457/2, 458, 460, 538/6, 462/1, 462/2, 463, gm. Ksawerów.
17.10.2018 10:03 AB.GP.6743.605.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w Kudrowicach, na dz. nr ewid. 265/21, 265/20, 265/38, 154
12.10.2018 12:45 AB.6740.299.2018.MK budowa wytwórni betonu towarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną polegającą na budowie kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego, składu kruszywa w postaci ścian oporowych, węzła betoniarskiego, wagi samochodowej, dwóch zbiorników buforowych wody, zbiornika wody opadowej, układu dróg wewnętrznych i placy manewrowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej wraz z oświetleniem, na terenie działki nr ewid. 90/68, obręb K-19, przy ulicy Innowacyjnej w Konstantynowie Łódzkim
08.10.2018 13:04 AB.GK.6740.634.2018 Zawiadomienie dotyczące budowy drogi gminnej (przedłużenie ul. Giełdowej) w Ksawerowie (na odcinku od przepustu do drogi serwisowej DK14) wraz z jej oświetleniem, na działkach nr ewid. 2164/1, 2163/1, 2161/46, gm. Ksawerów, oraz rozbudowy ul. Rypołtowickiej w Pabianicach, w zakres której wchodzi: przebudowa skrzyżowania, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia, budowa zjazdu oraz budowa odcinka drogi łączącej projektowane skrzyżowanie z drogą serwisową DK14, na działkach nr ewid. 223/2, 218, 219/1, 220/3, 282, 283/1, 283/2, 284/1 i 284/2.
04.10.2018 08:47 AB.GDŁ.6743.577.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączem w Dłutowie, przy ul. Wspólnej, na dz. nr ewid.: 211/2, 211/5, 211/4, gm. Dłutów.
03.10.2018 10:42 AB.6740.341.2018.MK Rozbudowa drogi powiatowej 3302E w zakresie budowy chodnika, ul. Niesięcin, obr. 15 Krzywiec, dz. 262, 94/14, 94/11, 93/11, 93/4, 93/10 , gm. Aleksandrów Łódzki, powiat Zgierski, obr. K - 21, dz. 1992/, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/21, 94/22, 94/23, 94/14, 94/15, 94/16, 96, 97, 98/2, 98/5, 98/6, gm. Konstantynów Łódzki
24.09.2018 13:14 AB.GDO.6743.559.2018 Zawiadomienie dotyczące zgoszenia zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze na dz. nr ewid.: 372/5, 373/2, 372/6, 372/7, 371/3, 372/3, 371/2, 372/2, 224/8, 306, 373/1, 372/1, 372/8, gm. Dobroń.
24.09.2018 13:07 AB.GP.6743.560.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Władysławów na dz. nr ewid.: 1/6, 12/1, 12/8, 12/2, 12/3, 12/5, 12/9, 12/11, 12/12, obręb Jadwinin oraz na dz. nr ewid. 204/2 , obręb Hermanów, gm. Pabianice.
24.09.2018 10:18 AB.6743.290.2018.MK Usunięcie kolizji linii SN 15kV, obr. K - 14, dz. 89, Konstantynów Łódzki
24.09.2018 09:55 AB.6743.289.2018.GL Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr Stanisławów Nowy, 71/10, 71/11, 71/12, 71/12, 71/14, 34, gm. Lutomiersk
24.09.2018 09:41 AB.6743.288.2018.GL Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr KAzimierz, dz. 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 267/7, 279, gm. Lutomiersk
21.09.2018 12:55 AB.6740.291.2018.MK Rozbudowa i przebudowa istniejącego zakładu produkcyjno-magazynowego, budowa układu drogowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych, instalacji kanalizacji deszcowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, przewidzianym do realizacji na terenie działek nr ewid. 86/5, 87/5, 87/6, 94/6, 94/8, obreb K - 18, przy ulicy Langiewicza nr 52 w Konstantynowie Łódzkim
12.09.2018 10:22 AB.GK.6743.524.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej na dz. Nr ewid.: 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28, 2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów.
05.09.2018 13:36 AB.MP.6743.507.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy studni wodomierzowej z odcinkiem sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i studni wodomierzowej w ul. Bocianiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 46/15, 53/3, obręb P-29.
31.08.2018 12:44 AB.6743.277.2018.MK Budowa linii kablowej nn, ul. Sadowa, obr. K - 10, 159/20, 173/9, 173/10, 173/11, 173/14, Konstantynów Łódzki
29.08.2018 13:19 AB.6743.272.2018.MK Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych, przy ul. Przemysłowa, Łąkowa, Spółdzielcza, obr. K – 17, dz. nr ewid. 1, 2/20, 2/310, 2/268, 2/312, 2/467 K – 18, dz. nr ewid. 86/4, 86/1, 85/1, 84/1, 83/1, 82/1, 109/1, 33, 32/2, 22/4, 21, 20/2 w Konstantynowie Łódzkim
27.08.2018 14:50 AB.GP.6743.492.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
27.08.2018 14:43 AB.GP.6743.493.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Parkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
27.08.2018 14:35 AB.GP.6743.490.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy w Rydzynach, na dz. nr ewid.: 30/2, gm. Pabianice.
22.08.2018 14:29 AB.GK.6743.488.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji
06.08.2018 14:18 AB.GP.6743.455.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Jadwinin, na działkach nr ewid.: 213/1, 216/1 - obręb Jadwinin i na działce nr 115/16 – obręb Pawlikowice, gm. Pabianice.
06.08.2018 14:11 AB.GP.6743.454.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej, w Górce Pabianickiej, na dz. Nr ewid.: 114/2, 100, gm. Pabianice.

poprzednia 1 2 3 4 następna