Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2018 09:57 AB.MP.6743.432.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wodociągu spinającego ul. Podmiejską w Pabianicach, na działce nr ewid. 39, obręb 29 z ul. Witosa w Chechle Pierwszym, na działce nr ewid. 59/9, gm. Dobroń.
25.07.2018 09:18 AB.GK.6743.431.2018 Zawiadomiene dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej – rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, w Ksawerowie przy ul. Sienkiewicza i Zachodniej, na dz. Nr ewid.: 1629, 1885, gm. Ksawerów.
18.07.2018 10:46 AB.6743.225.2018.GL Rozbudowa sieci wodociągowej, obr. Babice, dz. nr ewid. 144/6, 144/7 gm. Lutomiersk
18.07.2018 08:18 AB.6740.125.2018.MK Budowa stacji paliw płynnych, ul. Lutomierska, obr. K - 3, dz. 42/4, Konstantynów Łódzki
13.07.2018 11:45 AB.6743.222.2018.MK Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Poprzecznej, obr. K - 21, dz. 334/2
04.07.2018 09:41 AB.MP.6743.374.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i przyłączy w Pabianicach, w pasach drogowych ul. Podmiejskiej, Modrakowej, Chmielowej, Kąkolowej, Trawiastej, Poziomkowej, Makowej, Słonecznikowej, Lisiej, Gajowej, na dz. Nr ewid.: 39, 322, 319, 251, 233, 209, 197, 336, 151, 335, Obręb P-29
22.06.2018 13:59 AB.DGO.6743.366.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy stanowiska słupowego na słup z rozłącznikiem sterowanym drogą radiową w Dobroniu Małym oraz przebudowa istniejącego łącznika SN 15kV, w miejscowości Orpelów, na dz. Nr ewid.: 6/1, 59/3, gm. Dobroń
13.06.2018 13:35 AB.6743.199.2018.MK Budowa linii kablowej nn, obr. K - 10, dz. 173/14, 173/10, 173/9, 173/11, 139/, 131/2, 128/8, 128/7, 127/4, 126/5, 125/11, 124/4, 111/4, 110/4, 156/1, 109/8, gm. Konstantynów Łódzki
12.06.2018 12:41 AB.GP.6743.352.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Janowice, na dz. Nr ewid.: 377, gm. Pabianice
24.05.2018 14:45 AB.GK.6743.315.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ksawerowie, przy ul. Dolnej, na dz. Nr ewid.: 1277/1, 1278/1, 1277/4 i 1278/4.
23.05.2018 11:30 AB.MP.6743.312.2018 Zawiadomienie dotyczące budowy wodociągu w ul. Pszenicznej w Pabianicach, na dz. Nr ewid.: 74/8, 71/3.
18.05.2018 14:04 AB.MP.6743.298.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV, w Pabianicach, na ul. Wspólnej i Śliwkowej, na dz. Nr ewid.: 38, 34/9, 34/3, 140,106, 123, 142, 125, 188/3, 178/2, 144, obręb P-2
16.05.2018 12:05 AB.6743..164.2018.MK Przebudowa sieci wodociągowej, ul. Cmentarna, obr. K - 11, dz. nr ewid. 394/2, obr. K - 12, dz. nr ewid. 280, 284, gm. Konstantynów Łódzki
15.05.2018 14:51 AB.6743.161.2018.GL Rozbudowa i przebudowa sieci elektreoenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kv, obr Prusinowice, dz. nr ewid. 208, 209/2, 209/3, 209/5, 209/6, 211/2, 337/15, 337/19, 337/20, 337/21, obr. Zalew, dz. nr ewid. 133/1, 133/2, 133/3, 143, 144, 145/3, 146/5, 146/7, 146/8, 147/1, 147/3, 147/4, 147/6, 147/7, 147/8, 148/2, 149, 150/1, 150/2, 151, gm. Lutomiersk
10.05.2018 13:16 AB.6743.154.2018.GL Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obr Zdziechów, dz. 162, 166, 167, 175, 176/2, 208, gm. Lutromiersk
02.05.2018 13:44 AB.MP.6743.250.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, na ul. Wierzbowej i Żabiej, na dz. Nr ewid.: 375/1, 360/10, 360/9, obręb P-12.
19.04.2018 15:31 AB.GP.6743.189.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kanalizacji telekomunikacyjnej i przyłącza doziemnego, w miejscowości Piątkowisko, na dz. Nr ewid.: 525, 361, 364/4, itd., gm. Pabianice.
17.04.2018 14:36 AB.6743.192.2018 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej oraz budowy przyłącza wodociągowego, w miejscowości Ślądkowice, na dz. Nr ewid.: 1360 i 717/5, gm. Dłutów
09.04.2018 12:20 AB.GK.6743.174.2018 Budowa linii kablowej nN, na działkach nr ewid. 754, 773/10 w Ksawerowie ul. Mały Skręt.
09.04.2018 12:01 AB.6743.96.2018.MK Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV, ul. Spółdzielcza, obr. K - 17, dz. 2/467, 2/621, 2/623, 2/622, 2/624, 2/629, 2/625, 2/630, 2/626, 2/631, 2/627, 2/632, 2/628, 2/633, 2/634 w Konstantynowie Łódzkim
28.03.2018 12:09 AB.GDŁ.6743.148.2018 Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej ø 110 oraz budowy przyłącza wodociągowego ø 40, w miejscowości Tążewy, na dz. Nr ewid.: 23, 25, 24/3 i 76, gm. Dłutów.
21.03.2018 14:54 AB.GDO.6740.133.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Ldzań, gm. Dobroń, na działkach nr ewid. 909/1, 774/3, 774/4, 645, 771/1, 771/2, 771/3.
13.03.2018 11:59 AB.GK.6743.121.2018 Budowa odwodnienia ulicy Skromnej i Krótkiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Północnej i Skromnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 509/10, 509/24, 508/1, 430, 448, 483.
06.03.2018 15:06 AB.GP.6743.106.2018 Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych do 1 kV, w miejscowości Kudrowice, na dz. nr ewid.: 187/1, 187/2.
06.03.2018 15:00 AB.GP.6743.107.2018 Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych do 1 kV, w miejscowości Górka Pabianicka, na dz. nr ewid.: 133/5.

poprzednia 1 2 3 4 następna