Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2018 15:07 AB.GP.6743.104.2018 Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej o napięciu 0,4kV, , w miejscowości Władysławów, na dz. nr ewid.: 1/6, 12/1, 12/8, 12/2, 12/3, 12/5, 12/9, 12/11, 12/12 obręb Jadwinin, oraz dz. nr ewid. 204/2 obręb Hermanów.
27.02.2018 13:59 AB.GK.6743.90.2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Bocznej, Pięknej, Wiosennej i Radosnej w Ksawerowie.
26.02.2018 12:48 AB.6743.33.2018.GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Prusinowice, dz. 18/11 gm. Lutomiersk
22.02.2018 15:30 AB.6740.379.2017.MK Budowa 194 budynkó mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej realizowana w 23 etapach w ramach dla "Srebrna Ostoja Północ", budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji energii elektrycznej, doziemnych instalacji gazowych wraz z wewnętrznymi instalacjami gazu w budynkach, na terenie działek nr ewid. .: przy ul. Warzywniczej, obr. K - 17 w Konstantynowie łódzkim
21.02.2018 14:14 AB.6743.31.2018.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 172/7, Konstantynów Łódzki
16.02.2018 12:14 AB.MP.6743.80.2018 Zawiadomienie dot. zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej n.n, budowa linii kablowej z przyłączami,i oraz rozbiórka przyłącza napowietrznego nn Pabianice, ul. Graniczna
15.02.2018 13:19 AB.GDO.6743.74.2018 Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej n.n, wraz ze złączami, w miejscowości Chechło Pierwsze, na dz. nr ewid.: 275/2, 276/3, 276/20 oraz w Pabianicach, na dz. nr ewid.: 10/1.
13.02.2018 14:50 AB.6743.22.2018.MK Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/632, Konstantynów Łódzk
13.02.2018 14:25 AB.6743.21.2018.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod - kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/550-2/559, 2/584-2/587, 2/611-2/615, 2/632 i 2/621, Konstantynów Łódzki
13.02.2018 12:18 AB.GK.6743.71.2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji wraz z zasilaniem energetycznym przepomopwni ścieków, na działkach nr ewid. 346, 348/16, 349/25, 388, 377/22, 377/3, 377/21 w ul. Bocznej i Kosmowskiej w Ksawerowie.
25.01.2018 14:23 AB.6743.8.2018.MK Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Skłodowskiej Curie 2, obr. K - 14, dz. 473 w Konstantynowie Łódzkim
16.01.2018 09:46 AB.GK.6743.27.2018 Budowa linii kablowej nieskiego napięcia, na działkach nr ewid. 504/1, 504/10, 504/27, 502/4 w Ksawerowie ul. Orzechowa.
09.01.2018 14:48 AB.6743.3.2018.MK Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/627, Konstantynów Łódzki
09.01.2018 14:44 AB.6743.2.2018.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod - kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/351 - 2/356, 2/377 - 2/380, 2/416 - 2/424, 2/455 - 2/460, 2/627 i 2/621, Konstantynów Łódzki
05.01.2018 12:19 AB.GK.6743.16.2018 Zawiadomienie dot. budowy odwodnienia ul. Żeromskiego, w miejscowości Ksawerów, na dz. nr ewid.: 1528/1, 1311/37, 1311/2
05.01.2018 09:28 AB.6743.1.2018.GL Budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, obr. Babiczki, 45/19, 45/20, gm. Lutomiersk

poprzednia 1 2 3 4