Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2018 08:43 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-12, działka nr 228
06.12.2018 14:21 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
06.12.2018 11:10 Wykaz nieruchomosci gruntowych położonych w gminie Pabianice w obrębie 15 Okołowice, oznaczonych jako działki nr: 111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 109/3, 134/8, 550/10 przeznaczonych do oddania w użyczenie
04.12.2018 08:22 Decyzja Starosty Pabianickiego dot. odmowy ustalenia, że nieruchomości położone w gminie Dobroń w obrębie 7 Ldzań, stanowią mienie gromadzkie.
29.11.2018 13:37 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
27.11.2018 13:26 Wykaz nieruchomości położonej w gminie Dobroń, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 Chechło Drugie jako działka nr 46/2
15.11.2018 13:36 Decyzja o ustaleniu odszkodowania dot. dz. nr 125/8 Piotrków Trybunalski, obręb 41.
14.11.2018 14:29 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
13.11.2018 12:34 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach w obrębie P-8, ul. Św. Jana, działka nr 196/1 przeznaczonej do oddania w użyczenie.
13.11.2018 09:38 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-1, działka nr 9
13.11.2018 09:30 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dobroń w obrębie 11 Orpelów, działka nr 22
30.10.2018 09:54 Informacja o wyniku II przetargu dot. dz. nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7 , położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej
30.10.2018 09:42 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-15 przy ul. Kolejowej, działki nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4
11.10.2018 12:16 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, obr. K-18, dz nr 31
09.10.2018 13:58 Informacja o wyniku III przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
02.10.2018 14:13 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
02.10.2018 13:59 Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6
11.09.2018 12:11 Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
11.09.2018 09:12 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 6 Charbice Dolne, działki nr 53 i 49
04.09.2018 12:43 Decyzja Starosty Pabianickiego dot. nieruchomości położonych w gminie Dłutów , obręb 17 Stoczki - Porąbki, działki nr 71, 152, 153, 154, stanowiących mienie gromadzkie
21.08.2018 14:27 II przetarg ustny nieograniczony dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
10.08.2018 09:37 Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7 , położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej
07.08.2018 10:22 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. całkowitej 0,3466 ha,
07.08.2018 10:17 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynnowie Łódzkim, działka nr 25 przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
07.08.2018 10:13 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13 przy ul. Kolejowej, działki: nr 145 i nr 146

1 2 3 następna