Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2018 13:24 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, dz. nr 149/2
31.07.2018 14:42 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
25.07.2018 14:02 Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
25.07.2018 12:13 Wykaz nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-13 jako działka nr 216/4 o pow. 1,9310 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00060986/0, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 6 lat.
19.06.2018 15:16 Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
12.06.2018 09:57 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-15 przy ul. Kolejowej, działki nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4
05.06.2018 12:42 I przetarg ustny nieograniczony dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
05.06.2018 09:18 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 87 B i A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-3 jako działka nr 102 i nr 103, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
30.05.2018 13:01 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
29.05.2018 10:22 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, dz. nr 149/2
29.05.2018 10:11 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. św. Jana 33, działka nr 257, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat
24.05.2018 13:56 Postępowanie administracyjne dot. Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
17.04.2018 13:39 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13 przy ul. Kolejowej, działki: nr 145 i nr 146
17.04.2018 13:34 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, działki nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
17.04.2018 13:26 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach przy ul. Zarzadzyńskiej 26, 24A,24, działki nr 372, 373, 374, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.04.2018 10:56 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Pabianice, Piątkowisko, dz. nr 301/2 przeznaczonej do oddania w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
10.04.2018 10:51 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 50, działka nr 27/26, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
10.04.2018 10:44 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej obręb K-3, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
30.03.2018 11:12 Decyzja o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólności gruntowej wsi Lutomiersk
30.03.2018 11:09 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
20.03.2018 11:44 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. J. Słowackiego 32, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-14 jako działka nr 75/3, nr 75/4, nr 75/5
07.03.2018 10:43 Mieszkanie Plus - Zbuduj Dom z Krajowym Zasobem Nieruchomości
20.02.2018 14:11 Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
31.01.2018 14:19 Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Pabianickiego na 2018 r.
31.01.2018 13:28 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734

poprzednia 1 2 3 następna