Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2005 12:27 Zawiadomienie 6223 20 05 - wykonanie ujęcia brzegowego i poboru wody z rzeki Ner w km 93+000 w konstantynowie Łódzkim
07.07.2005 15:41 Zawiadomienie 6223 19 05 - odprowadzenie wód opadowych z terenu Firmy "AN-JAR" w Pawlikowicach 31
30.06.2005 10:57 Zawiadomienie OŚ.PM-6223/18-1/05 odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Pabianki w km 0+726 z terenu Zakladu "Suwary" S.A w Pabianicach.
13.06.2005 15:48 Zawiadomienie 6224 5 05 - przejście przez rzeką Dobrzynkę w km 3+488 kładką dla pieszych w Szynkielewie
13.06.2005 14:48 Zawiadomienie 6223 17 05 - odprowadzenie wód opadowych z terenu ulic Hermanowskiej do rzeki Pabianki
13.06.2005 14:41 Zawiadomienie 6223 16 05 - pobór wody podziemnej ze studni zlokalizowanej na terenie Szpitala Dermatologicznego w Pabianicach
08.06.2005 09:35 Zawiadomienie 6224 4 05 - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu na działce nr ew. 44/2 w miejscowości Rydzyny gm. Pabianice
30.05.2005 10:22 Zawiadomienie 6223 15 05 - odprowadzanie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych do rowu melioracyjnego na terenie działki nr ew. 273/1 w Kudrowicach gm Pabianice
18.05.2005 15:32 Zawiadomienie 6223/14-1/05 - pobór wody podziemnej ze studni zlokalizowanej na terenie POD "Pod Borem" w Konstantynowie Łódzkim
18.05.2005 08:19 Zawiadomienie 6223/13-1/05 - odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu stacji diagnostycznej samochodów w Konstantynowie Łódzkim
17.05.2005 16:12 Zawiadomienie 6224/3-1/05 - wykonanie stawu na działkach 87, 88, 89 w miejscowości Szynkielew gm. Pabianice
14.03.2005 10:38 Zawiadomienie 6223/9-2/05 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej na terenie Tartaku PPHU Drewnopol w Dłutowie
14.03.2005 10:29 Wezwanie na rozprawę 6223/6-3/05 - pietrzenie wód rzeki Ner oraz pobór wody do nawodnień użytków rolniczych w Kazimierzu gm. Lutomiersk
14.03.2005 10:09 Zawiadomienie 6223/11/05 - pietrzenie na rzece Mrodze na potrzeby MEW oraz pobór i zrzut wody na potrzeby stawów rybnych w Ziemianowicach gm. Głowno
08.03.2005 08:13 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 7511/1-1/05 - koncesja na eksploatację piasku w Pabianicach Nowowolska III
04.03.2005 15:26 Zawiadomienie 6223/10/05 odprowadzanie ścieków szczególnie szkodliwych z zakładu Philips Lightin Pabianice S.A. do kanalizacji
02.03.2005 09:54 Zawiadomienie 6223/8/05 - piętrzenie i pobór wody dla stawów w Okołowicach
02.03.2005 08:26 Zawiadomienie 6223/7/05 - pobór wody podziemnej
03.02.2005 13:24 Zawiadomienie 6223/15-1/05

poprzednia 1 2