Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2020 21:47 ZP/26/2019/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ciast i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
01.01.2020 22:47 ZP/27/2019/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawęproduktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
01.01.2020 19:29 ZP/21/2019/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
01.01.2020 19:17 ZP/25/2019/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
31.12.2019 20:49 ZP/24/2019/Pr.Wew Unieważnienie Konkursu ofert na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
29.12.2019 19:45 ZP/23/2019/Pr.Wew Unieważnienie Konkursu ofert na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
17.12.2019 20:59 ZP/22/2019/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
05.12.2019 22:56 ZP/26/2019/Pr.Wew Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę CIAST I WYROBÓW CUKIERNICZYCH do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
05.12.2019 22:28 ZP/25/2019/Pr.Wew Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę MLECZYWA (PRODKUTÓW MLECZARSKICH) do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
05.12.2019 22:18 ZP/27/2019/Pr.Wew Konkursu ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
05.12.2019 22:14 ZP/24/2019/Pr.Wew Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
05.12.2019 19:00 ZP/23/2019/Pr.Wew Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
05.12.2019 18:33 ZP/22/2019/Pr.Wew Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
05.12.2019 17:16 ZP/21/2019/Pr.Wew Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę ryb do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
14.11.2019 19:21 ZP/18/2019/Pr.Wew Konkursu ofert w dniu 22 listopada 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
05.11.2019 19:17 ZP/17/2019/Pr.Wew Konkurs ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
29.10.2019 21:44 ZP/14/2019/Pr.Wew Unieważnienie Konkursu ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
22.10.2019 16:36 ZP/14/2019/Pr.Wew Konkurs ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
21.03.2019 06:58 ZP/07/2019/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę rękawic dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
20.03.2019 21:10 ZP/06/2019/pr.wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
05.03.2019 18:54 ZP/07/2019/Pr.Wew Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę rękawic do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
13.02.2019 18:52 ZP/06/2019/pr.wew Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
07.02.2019 18:12 ZP/06/2019/pr.wew Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.