Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2019 12:28 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
10.12.2019 14:56 Informacja o wyniku II przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
10.12.2019 08:59 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 6A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 213/6, obręb B-47.
09.12.2019 14:19 Informacja o wyniku III przetargu dot. dz. nr 2166/13, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
03.12.2019 12:55 Wykaz nieruchomosci gruntowych położonych w gminie Pabianice w obrębie 15 Okołowice, oznaczonych jako działki nr: 111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 109/3, 134/8, 550/10 przeznaczonych do oddania w użyczenie
29.11.2019 11:55 Decyzja zatwierdzająca statut Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
28.11.2019 14:40 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, obręb 28 Zalew część działki nr 29
28.11.2019 14:34 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, Charbice Dolne część działki nr 22, nr 61, nr 92, i Albertów część działki nr 75
05.11.2019 09:13 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działki nr 2161/60, 2161/61, 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31, 2166/32, 2166/33
05.11.2019 09:09 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
29.10.2019 14:20 Informacja o wyniku I przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
28.10.2019 10:34 Informacja o wyniku I przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
25.10.2019 11:49 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk
01.10.2019 13:45 Wykaz nieruchomości położonej w gminie Dobroń, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 Chechło Drugie jako działka nr 46/2
24.09.2019 10:34 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działka nr 2166/13 o pow. 5,8610 ha
23.09.2019 13:28 Informacja o wyniku II przetargu dot. dz. nr 2166/13, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
17.09.2019 11:36 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
10.09.2019 13:39 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29.
10.09.2019 13:12 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonych w gminie Lutomiersk, oznaczonych jako działki: nr 22, nr 61, nr 92, obr. 6 Charbice Dolne oraz nr 75, obr. 1 Albertów.
27.08.2019 14:36 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Pabianice w obrębie 0016 Pawlikowice, w Pawlikowicach 137, działka nr 234/26 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
20.08.2019 10:36 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działki nr 2161/60, 2161/61, 2161/62, 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31, 2166/32, 2166/33
02.08.2019 11:05 Informacja o ostateczności decyzji Starosty Pabianickiego dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925.
01.08.2019 15:08 Przesłanie wniosku o wpisanie na listę udziałowców dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
31.07.2019 13:33 Przesłanie odwołania od decyzji Starosty Pabianickiego dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
30.07.2019 09:55 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach przy ul. Starej 2, 4 w obrębie 0026 P-26 działki nr 187 i nr 188 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

1 2 3 następna