Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2019 09:41 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działka nr 2166/16 przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
09.07.2019 13:06 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działka nr 2166/13 o pow. 5,8610 ha
09.07.2019 13:01 Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 2166/13, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
02.07.2019 11:05 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 6 ,część dz. nr 1517/18
02.07.2019 10:52 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działki nr: 2161/60, 2161/61, 2161/62, 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31, 2166/32, 2166/33 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
01.07.2019 15:10 Decyzja dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
11.06.2019 11:02 Wykaz pomieszczenia przeznaczonego do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.
07.06.2019 14:18 Decyzja dot. gm. Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
06.06.2019 14:58 Zawiadomienie z art. 10 Kpa dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
05.06.2019 12:33 Informacja o wyniku III przetargu dot. dz. nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
08.05.2019 13:00 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Radosnej ,część dz. nr 344
08.05.2019 12:56 Zawiadomienie z art. 10 K.ap.a i przedłużenie terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
30.04.2019 09:06 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Ksawerów przy ul. Szkolnej 6 w obrębie 10 Ksawerów, działka nr 1517/18
30.04.2019 08:50 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działka nr 2166/13 o pow. 5,8610 ha
09.04.2019 12:38 Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.
05.04.2019 13:12 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
29.03.2019 12:57 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
26.03.2019 08:47 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-15 przy ul. Kolejowej, działki nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4
06.03.2019 15:01 Zawiadomienie z art. 10 Kpa oraz przedłużenie terminu dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
05.03.2019 16:07 Wykaz nieruchomości położonej w Pabianicach w obrębie P-26, działka nr 73 i położonej przy ul. Jesiennej 9, działka nr 144 przeznaczonej do oddania w dzierżawę
05.03.2019 12:43 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działka nr 2166/13 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
05.03.2019 12:39 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk w obrębie Zalew, działka nr 143/2
05.03.2019 12:33 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Ksawerów w obrębie 10 Ksawerów, działka nr 344
14.02.2019 15:21 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
06.02.2019 14:25 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925

poprzednia 1 2 3 następna