Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2019 13:39 AB.6743.283.2019.MK Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
25.09.2019 12:02 AB.GP.6743.590.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 525, 345/18, 347/16, 350/6, 352/17, 353/16, 329/21, 563/21, 569/19, 570/21, 573/19, 574/17, 347/15, 662/1, gm. Pabianice.
25.09.2019 11:49 AB.GP.6743.589.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kudrowice, na działkach nr ewid. 187/2, 154, 187/1, 187/9, gm. Pabianice.
19.09.2019 14:30 AB.6743.276.2019.MK Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie dz. nr ewid. 431/31 i 431/38, przy ul. Narutowicza 33 w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-10.
19.09.2019 14:28 AB.6743.278.2019.MK Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ø 90 i ø 40 PE, na terenie dz. nr ewid. 2/626, 2/631, 2/635 i 2/636, przy ul. Hiacyntowej, Srebrne Ogrody i Narcyzowej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
11.09.2019 14:20 AB.GK.6743.567.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej n/c z rur stalowych Dn 80 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 80 w Ksawerowie, przy ul. Traktorowej i Konopnickiej, na działkach nr ewid. 233, 214, gm. Ksawerów.
11.09.2019 14:08 AB.6743.272.2019.MK Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Srebrna Ostoja Północ”, na terenie dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
11.09.2019 14:04 AB.6743.271.2019.MK Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Srebrna Ostoja Północ”, na terenie dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
10.09.2019 14:51 AB.MP.6743.561.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Sybiraków w Pabianicach, na działkach nr ewid. 85/10 i 124/4, obręb P-15.
10.09.2019 14:22 AB.MP.6743.563.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami do działek nr ewid. 124/5 i 124/6 w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10 i 124/4, obręb P-15.
10.09.2019 14:13 AB.GDO.6743.560.2019 Zawidomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ø 90 z odejściem i przyłączem wodociągowym ø 40 w Chechle Pierwszym, na działkach nr ewid. 306, 239/1, 239/2, 239/10, 236/15, 236/14, gm. Dobroń.
06.09.2019 11:18 AB.6743.268.2019.GL Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ø110 na terenie dz. nr ewid. 203/7 i 203/11 w miejscowości Prusinowice, obręb 20, gm. Lutomiersk.
28.08.2019 13:00 AB.6743.258.2019.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Poprzeczna, obr. K - 21, dz. 323/2
26.08.2019 13:13 AB.6743.256.2019.MK Budowa sieci gazowej s/c, ul. Ogrodowa, obr. K - 14, dz. 534 w Konstantynowie Łódzkim
26.08.2019 13:08 AB.MP>6743.532.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 80/100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90/110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100/80 w Pabianicach, przy ul. Leczniczej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej na działkach nr ewid. 399/2, 399/1, 345, 477/9, 385/7, obręb P-5.
26.08.2019 13:02 AB.MP.6743.533.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100 w Pabianicach, przy ul. Spornej na działkach nr ewid. 554/2, 554/3, obręb P-15.
20.08.2019 13:56 AB.6743.249.2019.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Mickiewicza, obr. K - 8, dz. 142/7 w Konstantynowie Łódzkim
14.08.2019 13:13 AB.MP.6743.515.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Familijnej 5 w Pabianicach, na działkach nr ewid. 214/2, 211, obręb P-11.
12.08.2019 13:22 AB.GK.6743.508.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c PE ø 110 w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki na działce nr ewid. 372/11, gm. Ksawerów.
12.08.2019 12:44 AB.MP.6743.507.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Kolbego na działkach nr ewid. 346, 244/2, obręb P-7.
12.08.2019 10:30 AB.GK.6743.503.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Łódzkiej i Ksawerowskiej, na działkach nr ewid. 1528/2, 2158, gm. Ksawerów.
08.08.2019 12:43 AB.GK.6743.500.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Ametystowej i Piaskowej, na działkach nr ewid. 785/6, 785/2, 774/1, gm. Ksawerów.
01.08.2019 10:35 AB.GDO.6743.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 KV dla potrzeb zasilenia odbiorców w Dobroniu, przy ul. Ogrodowej 14A oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla odbiorców zasilanych ze stacji 3-0780 RZS, na działkach nr ewid. 621/4, 621/5, 621/9, 621/11, 629/3, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 631, 639/3, 639/11, 639/12, 639/17, 639/21, 639/22, 721, 732, gm. Dobroń.
01.08.2019 10:33 AB.MP.6743.481.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 576/9, 576/12, obręb P-1.
30.07.2019 10:07 AB.MP.6743.465.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Orla w Pabianicach, na działkach nr ewid. 169/42, 169/35, obręb P-12.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna