Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2019 10:00 AB.MP.6743.466.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wileńskiej w Pabianicach, na działce nr ewid. 27/16, obręb P-6.
30.07.2019 09:56 AB.MP.6743.467.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. 20 Stycznia w Pabianicach, na działce nr ewid. 83/19, obręb P-14.
26.07.2019 09:35 AB.MP.6743.460.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Miłej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 380/8, 222/1, 222/2, 380/11, 223, 380/13, obręb P-11.
25.07.2019 12:51 AB.MP.6743.458.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęziani do działek nr 124/14 i 124/15 w Pabianicach, przy ul. Wołyniaków, na działkach nr ewid. 86/1, 124/28, obręb P-15.
19.07.2019 09:24 AB.6743.222.2019.GL Budowa sieci wodociągowej, obr. Babice, dz. 168, 169 w Konstantynowie Łódzkim
18.07.2019 12:36 AB.6743.220.2019.MK Budowa sieci wodociągowej przy ul. Działkowej, obr. K - 17, dz. 91/2, 113 w Konstantynowie Łódzkim
16.07.2019 15:35 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące uchylenia przez Wojewodę Łódzkiego decyzji nr 1/2019 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej - ul. Gruntowej w Pabianicach.
16.07.2019 15:31 AB.GDŁ.6743.424.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie, na działce nr ewid. 194, gm. Dłutów.
04.07.2019 13:41 AB.6743.210.2019.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/625 i 2/635, 2/443, 2/444, 2/445, 2/446, 2/447, 2/448, 2/398, 2/399, 2/400, 2/401, 2/402, 2/403, 2/404, 2/405, 2/406, 2/369, 2/370, 2/371, 2/372, 2/339, 2/340, 2/340, 2/341, 2/342, 2/343, 2/344 Konstantynów Łódzki
04.07.2019 13:27 AB.6743.209.2019.MK Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/625, 2/635, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
02.07.2019 14:50 AB.GP.916.2018 Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
02.07.2019 14:43 AB.GP.6740.394.2019 Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefoni komórkowej P4 wraz z wewnętrzną linią zasilającą w Górce Pabianickiej, na działkach nr ewid. 143/3, 143/6, gm. Pabianice
01.07.2019 11:55 AB.6743.200.2019.MK Buowa gazociągu N/C, ul. Miodowa dz. 153 i ul. Nasienna dz. 107, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
01.07.2019 09:59 AB.6621.201.2019.MK Budowa gazociągu N/C, ul. Jęczmienna dz. 215, 217/1, 217/2, 226, ul. Browarna dz. 38/9, ul. Kątna dz. 241/1, ul. Piwna dz. 106, ul. Chmielna dz. 130, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
26.06.2019 10:46 AB.6743.194.2019.MK Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Sucharskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15, i ul. Kopernika 38 i 40 na terenie dz. nr ewid. 261/2, 261/24, 261/34, 261/35, 261/37, 261/39, 261/40, 261/44, 261/45, obr. K - 10 w Konstantynowie Łódzkim
21.06.2019 10:47 AB.MP.6743.380.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ø 40 w ul. Rycerskiej w Pabianicach na odcinku od włączenia do istniejącej sieci w ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” do wysokości posesji ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 40G, na działkach nr ewid. 10/1, obręb P-5 oraz na działkach nr ewid. 25/11, 25/12, 25/18, 22/18, 22/17, 16/16, obręb P-28.
17.06.2019 15:22 AB.6743.190.2019.MK Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Moniuszki, obr. K - 11, dz. 289/2
13.06.2019 13:26 AB.6743.187.2019.GL Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Babiczki, dz. 149, obr. Mirosławice, dz. 118/6, 118/5, 118/4, 117/1, 117/14, 118/11, gm. Lutomiersk
07.06.2019 12:20 AB.6743.177.2019.MK Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Nowa, obr. K - 17, dz. 51/3, Konstantynów Łódzki
06.06.2019 13:57 AB.6743.175.2019.GL Budowa sieci wodociągowej, obr. Prusinowice, dz. 337/5, 337/50, 337/57, 337/5, gm Lutomiersk
06.06.2019 12:54 AB.6743.170.2019.MK Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Nadrzecznej, obr. K - 21, dz. 11/10, 7, 11/12 w Konstantynowie Łódzkim
03.06.2019 15:26 AB.GDŁ.6740.343.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Ślądkowicach, na działkach nr ewid. 722, 721, 639, 203, 202, 1360, 753, gm. Dłutów.
22.05.2019 12:13 AB.MP.6743.310.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 200/65 mm na sieć gazową niskiego ciśnienia z rur PE Dn 160 mm w Pabianicach, przy ul. Myśliwskiej, Podleśnej i 20 Stycznia, na działkach nr ewid. 43/1, 7/2, 5/2, 5/1, 4/1, 3/1, 2/5, 2/3, 38/2, 76, obręb P-20.
14.05.2019 10:06 AB.6743.147.2019.GL Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Wrząca, dz. nr ewid. 39. 33/17, 33/2, gm. Lutomiersk
14.05.2019 08:45 AB.GP.6743.278.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4KV w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 221/3, 51/16, 218/6, 214/2, 221/2, gm. Pabianice.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna